Theo tài liệu thu thập được, vào ngày 1/12/2015, ông Phong cùng ông Lê Thế Phượng, Giám đốc Cty STO ký Hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhận quyền sử dụng đất. Theo nội dung hợp đồng, bên B là ông Phong góp vốn bằng tiền để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhận quyền sử dụng đất thuộc DA Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp. Sau khi hoàn thành xây dựng, bên A chuyển nhượng cho bên B 3 lô đất gồm: Lô 07-09, 07-10 và 07-11. Giá trị góp vốn của 3 lô là 300 triệu đồng và lần đầu ông Phong nộp vào Cty 150 triệu đồng, đến ngày 2/2/2016, ông Phượng nộp tiếp cho ông Phong 50 triệu đồng.

Tại Biên bản ngày 25/1/2016 “về việc bàn giao đất ngoài thực địa giữa Cty STO với ông Nguyễn Trung Phong” thể hiện: Đại diện bên giao đất là ông Lê Thế Phượng, Giám đốc Cty STO đã bàn giao cho bên nhận đất là ông Phong 3 lô đất (như đã nêu trên), có diện tích tổng cộng là 378,5m2 đất.

Tuy nhiên, gần 4 năm qua, gia đình ông Phong không thể xây dựng nhà ở vì cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh và không được cấp sổ đỏ. Ông Phong đã liên hệ với Cty STO nhiều lần, nhưng không được xem xét giải quyết...

Làm việc với chúng tôi, ông Lê Văn Đức, Giám đốc Cty STO hiện thời cho biết: Đối với trường hợp khiếu nại của ông Phong, Cty cũng đã xem xét và có văn bản trả lời việc giải quyết khiếu nại, trên thực tế vụ việc xảy ra như sau: Khi có thông tin ông Phượng và ông Phong ký hợp đồng góp vốn 3 lô đất trên, Chủ tịch HĐQT Cty là ông Trần Chiến Thắng đã trực tiếp chỉ đạo ông Phượng hoàn trả vốn (cộng với lãi suất) cho ông Phong, hủy các hợp đồng góp vốn, bởi lẽ: “Ông Phượng tự bán đất ra bên ngoài thấp hơn giá quy định của cán bộ, công nhân viên Cty (từ 100 - 140 triệu đồng/lô) nhưng ông Phượng không chấp hành”.

Ngày 4/12/2015, Chủ tịch HĐQT có văn bản chỉ đạo Giám đốc Lê Thế Phượng khẩn trương trả lại tiền góp vốn cho ông Phong, vì chưa được sự đồng ý chủ trương của HĐQT mà Giám đốc Cty tự ý ký hợp đồng góp vốn. Yêu cầu ông Phượng phối hợp với các phòng, ban Cty thực hiện và báo cáo HĐQT trước ngày 11/12/2015.

Ngày 15/12/2015, HĐQT Cty tiếp tục có thông báo yêu cầu ông Phượng nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của HĐQT và báo cáo kết quả trong vòng 7 ngày.

Ngày 12/1/2016, HĐQT Cty có Thông báo (lần 3) “Về việc thực hiện công văn chỉ đạo ngày 4/12/2015 của HĐQT” yêu cầu ông Phượng nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trong vòng 5 ngày.  

Tuy nhiên, từ đó cho đến khi nghỉ chức Giám đốc (tháng 3/2019), ông Phượng vẫn không thực hiện những yêu cầu của HĐQT Cty STO. Ông Phượng còn khẳng định, việc ông ký hợp đồng với ông Phong là có sự đồng ý của Chủ tịch HĐQT Cty...

Đến ngày 20/3/2019, Chủ tịch HĐQT Cty STO có Thông báo số 12/TB-Cty STO giao Giám đốc Cty ký quyết định thu hồi 3 lô đất trên và ngày 26/3/2019, Giám đốc Cty Lê Văn Đức đã ký quyết định thu hồi lô 07-09, 07-10 và lô 07-11 của ông Phong.

Tiếp tục xác minh, chúng tôi được biết, vào chính ngày ông Phượng và ông Phong ký Hợp đồng góp vốn 3 lô đất (1/12/2015), ông Phượng còn viết giấy biên nhận cho ông Phong để nhận 400 triệu đồng về khoản “số tiền mua 3 lô đất” với tổng giá trị 660 triệu đồng; ông Phong còn nợ lại 260 triệu đồng sẽ thanh toán khi nhận sổ đỏ. Đến ngày 3/2/2016, ông Phong tiếp tục thanh toán cho ông Phượng 25 triệu đồng và ông Phượng ký giấy nhận tiền. Tổng cộng, ông Phượng nhận của ông Phong là 425 triệu đồng.

Giải thích về việc này, ông Phong cho biết: “Trong số 425 triệu đồng ông Phượng nhận, có 200 triệu đồng nộp vào Cty STO theo hợp đồng, còn lại 225 triệu đồng là tiền trả bên ngoài Cty...”.

Ngày 6/6, làm việc với chúng tôi, ông Phượng cho biết, trong số tiền chênh lệch 225 triệu đồng nêu trên, ông Cao Văn Hiếu (môi giới đất) nhận 100 triệu đồng, còn ông nhận 125 triệu đồng. Vẫn theo ông Phượng, từ trước đến nay ông không biết về văn bản của HĐQT về thu hồi lại đất của ông Phong.

Theo ý kiến của chúng tôi, mặc dù hiện tại, ông Phượng không còn giữ chức danh Giám đốc Cty nữa, nhưng việc khiếu nại của ông Phong vẫn có trách nhiệm của ông Phượng.

Vì vậy, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho ông Phong cũng như việc tuân thủ đúng những điều lệ, nội quy của Cty, cần làm rõ trách nhiệm của ông Lê Thế Phượng trong thời gian giữ chức Giám đốc Cty STO.

Nhóm P.V