Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kết luận thanh tra số 57/KL-TTr về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với 5 công trình do Ban Quản lý Bến xe khách Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư.

Theo Kết luận thanh tra số 57, 5 công trình do Ban Quản lý Bến xe khách Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư gồm: Dự án công trình Bến xe khách kiêm bãi đỗ xe thị trấn Hiệp Hoà (huyện Tam Dương), tổng mức đầu tư sau bổ sung hơn 5,1 tỷ đồng; Dự án công trình mở rộng Bến xe khách Vĩnh Tường (huyện Vĩnh Tường), tổng mức đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng; Dự án công trình Bến xe khách kiêm bãi đỗ xe huyện Yên Lạc (giai đoạn 2), tổng mức đầu tư bổ sung hơn 2,4 tỷ đồng; Dự án công trình Bến xe khách kiêm bãi đỗ xe huyện Yên Lạc (giai đoạn 3), tổng đầu tư bổ sung hơn 1,3 tỷ đồng và Dự án công trình Bến xe khách kiêm bãi đỗ xe huyện Sông Lô, tổng đầu tư hơn 14,4 tỷ đồng.

Kiểm tra các công trình, đoàn thanh tra phát hiện một số tồn tại, vi phạm về trình tự, thủ tục như: Gia hạn thực hiện hợp đồng thi công ở công trình Bến xe khách kiêm bãi đỗ xe thị trấn Hiệp Hoà (huyện Tam Dương); nghiệm thu, thanh lý hợp đồng tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật với đơn vị tư vấn không đúng quy định phần chi phí thiết kế; sử dụng vật liệu đá thay thế cho gạch vỡ khi thi công hạng mục “bê tông gạch vỡ” ở công trình Bến xe khách kiêm bãi đỗ xe huyện Sông Lô…

Thời điểm thanh tra còn 2 công trình chưa hoàn thành thi công đúng thời hạn và đến nay chưa được nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, gồm: Công trình Bến xe khách kiêm bãi đỗ xe huyện Yên Lạc (gia đoạn 2) và công trình Bến xe khách kiêm bãi đỗ xe huyện Sông Lô. 3 công trình chưa được thẩm tra, quyết toán.

Ngoài ra, tại công trình Bến xe khách kiêm bãi đỗ xe thị trấn Hiệp Hoà (huyện Tam Dương) có một số khối lượng xây lắp trong thiết kế được duyệt đến nay chưa thi công do vướng giải phóng mặt bằng. Hiện, trong khuôn viên bến xe có nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Hoà Dương, diện tích khoảng 266,5m2.

Tại công trình mở rộng Bến xe khách Vĩnh Tường (huyện Vĩnh Tường) nhiều hạng mục nhà thầu không thi công, có hạng mục thi công sai thiết kế… Việc xây lắp thay đổi so với thiết kế cũng xảy ra tại công trình Bến xe khách kiêm bãi đỗ xe huyện Yên Lạc (giai đoạn 2).

Riêng công trình Bến xe khách kiêm bãi đỗ xe huyện Yên Lạc (giai đoạn 3) do nhầm lẫn nên hồ sơ nghiệm thu thanh toán đã tính trùng mã công việc dẫn đến phải cắt giảm hơn 15,1 triệu đồng. Việc nghiệm thu không đúng thực tế thi công cũng khiến Công trình Bến xe khách kiêm bãi đỗ xe huyện Sông Lô bị giảm trừ 24,5 triệu đồng.

Đoàn thanh tra cũng phát hiện nhiều nhà thầu như Trung tâm giám sát và kiểm định chất lượng xây dựng Vĩnh Phúc, nhà thầu tư vấn giám sát thi công công trình Bến xe khách kiêm bãi đỗ xe thị trấn Hiệp Hoà (huyện Tam Dương), Công ty TNHH MTV 39 – Nhà thầu tư vấn giám sát thi công Dự án công trình Bến xe khách kiêm bãi đỗ xe huyện Yên Lạc (giai đoạn 3), Công ty TNHH Đầu tư thiết kế và xây dựng Hoa Kỳ - Nhà thầu thi công xây lắp công trình mở rộng Bến xe khách Vĩnh Tường (huyện Vĩnh Tường) kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Ban Quản lý Bến xe khách Vĩnh Phúc thuộc Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc tổ chức kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm sâu sắc và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng các công trình được giao làm chủ đầu tư. Đồng thời, các đơn vị tư vấn, nhà thầu tham gia công trình nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện dự án. Ban quản lý Bến xe khách Vĩnh Phúc có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan giảm trừ chi phí đầu tư xây dựng công trình tổng số tiền hơn 322 triệu đồng.

Hoàng Long