Thời gian qua, công dân xã Yên Thắng, huyện Ý Yên tố cáo phản ánh kiến nghị, đề nghị về các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về công tác tổ chức cán bộ, quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Yên Thắng.

Cụ thể, công dân tố cáo bà Đỗ Thị Hiên, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng khai man trình độ văn hoá trong Lý lịch đảng viên. Ông Đỗ Xuân Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thắng phụ trách đất đai, tuy nhiên, vợ ông Giáp là bà Nguyễn Thị Hài lại được bố trí làm cán bộ địa chính xã. Việc bố trí vị trí công tác được công dân cho rằng không khách quan.

Theo tố cáo, ông Đỗ Xuân Năm, bố của ông Đỗ Xuân Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thắng vi phạm đất đai tại khu đầu cầu Đen (Cát Đằng) nhưng chưa bị xử lý.

Một nội dung tố cáo khác là, ông Đinh Văn Thiện nhận khoán thầu tại khu vực triều dưới trũng tại thôn Đông Quan, xã Yên Thắng và đến nay đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Nguyễn Văn Phùng ở thôn Phù Lưu, xã Yên Thắng trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được giao đất thực địa.

Công dân đề nghị kiểm tra việc xã Yên Thắng cho ông Phan Đăng Cơ nhận khoán thầu tại ao cá Bác Hồ ở thôn Đồng Quang và ông Tố Hữu Huy nhận khoán thầu ở khu vực ao xóm chợ Ông.

Ngoài ra, công dân đề nghị kiểm tra việc ông Đỗ Xuân Hiệu xây dựng nhà trên bờ sông Sắt, thôn Đồng Quang. UBND xã Yên Thắng khoán thầu lâu dài cho hộ ông Đỗ Xuân Tuấn diện tích đất tại thôn Đồng Lạc. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra thực địa việc quản lý, sử dụng đất đai dọc hành lang hai bên bờ sông Sắt từ cầu Đen xã Yên Tiến đến cầu Tào xã Yên Ninh.

Được biết, ngày 29/5/2019, ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên có Văn bản số 250/UBND-TNMT về việc xử lý vi phạm hành lang sông Sắt xã Yên Ninh, Yên Tiến, Yên Thắng, Yên Lương.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã Yên Ninh, Yên Thắng lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch xử lý đối với các trường hợp vi phạm hành lang sông Sắt theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 547/KH-UBND ngày 18/9/2018 của UBND huyện về việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện, báo cáo UBND huyện trước ngày 20/6/2019… Yêu cầu UBND các xã: Yên Ninh, Yên Tiên, Yên Thắng, Yên Lương tăng cường kiểm tra ngăn chặn và xử lý đối với các trường hợp vi phạm sử dụng đất phát sinh trên địa bàn quản lý. Nếu để xảy ra vi phạm mà không được xử lý kịp thời thì sẽ xem xét, trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan...

Trước đó, ngày 20/9/2018, bà Trịnh Thị Kim Tình, Phó Chủ tịch UBND huyện Ý Yên có Văn bản số 517/UBND-TNMT về việc xử lý vi phạm hành lang sông Sắt tại xã Yên Ninh…

Được biết, các nội dung tố cáo tại xã Yên Thắng trên nằm trong danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh Nam Định đánh giá là cần kiểm tra, rà soát.

Liên quan đến các nội dung tố cáo nêu trên, UBND tỉnh đã có Công văn 676/UBND-VP8 ngày 18/9/2019 giao Chánh Thanh tra tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát để tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập, rà soát hồ sơ, tài liệu, xây dựng phương án giải quyết để tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải thích với công dân. UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra, rà soát xong các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, trong đó có các nội dung tố cáo tại xã Yên Thắng nêu trên đảm bảo trước thời điểm hết năm 2019.

Hoàng Long