Nhưng cũng không ít nơi, việc này chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí, còn có biểu hiện cố ý làm trái hoặc quan liêu, hách dịch trong tiếp dân, giải quyết KN,TC... Một trong những địa phương như thế là TP Hội An (tỉnh Quảng Nam). Xin được nêu hai câu chuyện trong cùng một vụ việc.

Tham mưu như thế thì... “chết” lãnh đạo!

Sau khi được thừa kế quyền sử dụng đất từ mẹ đẻ, ông Võ Đình Phước (Số nhà 134 đường Hùng Vương, khối Hậu Xá, phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) phát hiện trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của gia đình mình có sai sót thông tin về diện tích đất (từ 111,5 m2 thành 103 m2, thiếu 8,5 m2) và mục đích sử dụng (từ đất ở đô thị thành đất cơ sở sản xuất kinh doanh). Ngày 18/12/2018, ông làm đơn gửi và đề nghị UBND TP Hội An đính chính các thông tin sai sót tại GCNQSDĐ đã cấp cho gia đình.

Ngày 2/4/2019, UBND TP Hội An ban hành Thông báo số 229/TB-UBND, từ chối thụ lý giải quyết vụ việc với lý do: “Thời hiệu khiếu nại đã hết!”.

Nhận thông báo, ông Phước vô cùng ngạc nhiên bởi ông chỉ đề nghị đính chính sai sót thông tin chứ không khiếu nại việc cấp GCNQSDĐ (vì việc UBND TP Hội An cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông hoàn toàn đúng luật định). Ông Phước cũng không yêu cầu UBND TP Hội An “thu hồi GCNQSD thửa đất này và cấp lại theo loại đất ở” như viện dẫn trong Thông báo số  299/TB-UBND, ngày 2/4/2019 của UBND TP.

Vì vậy, Thông báo số 299/TB-UBND, ngày 2/4/2019 của UBND TP Hội An cho rằng ông Phước khiếu nại việc cấp GCNQSDĐ và căn cứ vào Khoản 6, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 để không thụ lý “Đơn đề nghị” của gia đình ông với lý do “Thời hiệu khiếu nại đã hết” là nhầm lẫn khái niệm, không đúng nội dung đề nghị của công dân và cũng trái các quy định pháp luật hiện hành, bởi việc đính chính các thông tin có sai sót trong GCNQSDĐ đã cấp không bị khống chế về thời gian, thời hiệu và thuộc trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp này là UBND TP Hội An).

 

Công văn số 2776/UBND – TD, ngày 20/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

 

Cán bộ tiếp dân... từ chối, Chủ tịch tỉnh nhận đơn!

Không đồng ý với quan điểm xử lý của UBND TP Hội An, ngày 6/5/2019, ông Võ Đình Phước đến phòng tiếp công dân thành phố để trình bày kiến nghị và nộp đơn khiếu nại Thông báo số 299/TB-UBND, ngày 02 - 4 - 2019 của UBND TP vì có nội dung không đúng thực tế và trái pháp luật.

Tuy nhiên, ông Lê Hoàng Minh, cán bộ tiếp công dân thành phố đã... kiên quyết không tiếp, không nghe ông Phước trình bày và cũng... không nhận đơn! Khi ông Phước yêu cầu cho biết lý do, thì ông Lê Hoàng Minh đã trực tiếp “bút phê” vào đơn của ông Phước với nội dung: “Trường hợp này đã có Thông báo không thụ lý số 299/TB-UBND, ngày 2/4/2019 của Chủ tịch UBND TP nên Ban Tiếp công dân không tiếp nhận đơn của ông Võ Đình Phước” và... ký, ghi đầy đủ họ, tên. Có điều, chắc ông Lê Hoàng Minh không hề biết rằng (vì ông có đọc đơn công dân đâu mà biết!) mình đã “bút phê” vào lá đơn khiếu nại chính “cái” Thông báo có nội dung sai thực tế và trái luật mang số 229/TB-UBND, ngày 02/4/2019 của Chủ tịch UBND TP Hội An mà ông đã viện dẫn (xem ảnh).

Bức xúc, ông Võ Đình Phước tiếp tục gửi đơn (vẫn cùng nội dung) cho... Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ngay hôm sau, ngày 7/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã nhận đơn và ngày 20/5/2019, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Văn bản số 27726/UBND - TD, truyền đạt và yêu cầu UBND TP Hội An thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc “Kiểm tra, giải quyết đơn của ông Võ Đình Phước theo quy định pháp luật về khiếu nại, báo cáo kết quả về UBND tỉnh!”.

Bài và ảnh: Ngân Hà