Nội dung khiếu nại

8 hộ dân trú tại tổ 91, 93, 95, 97, khu 6, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khiếu nại 4 nội dung:

Các hộ ở tầng 1 chung cư 3 tầng phường Bạch Đằng và các hộ dân ở dãy nhà cấp 4 phía sau và xen kẹp chung cư 3 tầng đề nghị được bồi thường bằng tiền tương tự như các hộ tầng 1 ở chung cư 5 tầng phường Bạch Đằng và các hộ tầng 1 ở lô 4, 5 chung cư 5 tầng Trần Hưng Đạo.

Các hộ khu nhà cấp 4 xen kẹp và dãy nhà cấp 4 phía sau nhà 3 tầng phường Bạch Đằng đề nghị được bồi thường, hỗ trợ tương tự các hộ có nhà riêng lẻ.

Đề nghị được bồi thường về đất và tài sản trên đất cho phần diện tích các hộ tự cơi nới, mở rộng mà tại thời điểm bắt đầu xây dựng không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 và các hộ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại các Điều 6,7,8, Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Đề nghị trưng cầu cơ quan có chức năng độc lập thẩm định lại giá đất để xác định đúng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 115, Luật Đất đai 2013 và phê duyệt lại giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ.

Kết quả đối thoại

Ngày 9/5/2017, đoàn xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đối thoại với 8 hộ dân thuộc tổ 91, 93, 95, 97, khu 6, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long.

Tại buổi đối thoại, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện UBND TP Hạ Long đã trao đổi, giải thích cơ chế, chính sách bồi thường, điều kiện để được bồi thường về đất cho các hộ dân dự buổi đối thoại.

Tuy nhiên, các hộ dân vẫn không nhất trí với nội dung giải thích và đề nghị được gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 21, Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về thành phần tham gia đối thoại, thì: “a) Thành phần tham gia đối thoại gồm: Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, người khiếu nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung đối thoại".

Như vậy, thành phần tham gia đối thoại đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Kết luận của lãnh đạo tỉnh

Các hộ ở tầng 1 chung cư 3 tầng phường Bạch Đằng và các hộ ở dãy nhà cấp 4 phía sau chung cư 3 tầng là các hộ có căn hộ được các đơn vị của ngành Than cho thuê lại, đến khi bàn giao cho UBND TP Hạ Long quản lý, sử dụng năm 2010, nên không đủ điều kiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định. Tại thời điểm thu hồi nhà, đất các hộ dân chưa được thanh lý nhà, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên không được bồi thường về đất theo Điều 75 Luật Đất đai 2013.

Đối với các hộ nhà cấp 4 xen kẹp và dãy nhà cấp 4 phía sau nhà 3 tầng phường Bạch Đằng, do các đơn vị ngành Than đầu tư xây dựng bằng ngân sách Nhà nước, trực tiếp quản lý, sử dụng và chỉ cho các hộ dân thuê, năm 2010, ngành Than bàn giao lại cho UBND TP Hạ Long quản lý, sử dụng và TP Hạ Long tiếp tục cho các hộ thuê, không thanh lý nhà; không cho phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo. Do vậy, các hộ không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không đủ điều kiện bồi thường về đất theo Khoản 1, Điều 75 Luật Đất đai 2013.

Trong suốt quá trình sử dụng đất đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất, phần diện tích các hộ sử dụng vẫn là đất thuộc quản lý của ngành Than và UBND TP Hạ Long, các hộ không cung cấp được văn bản cho phép xây dựng của UBND phường, hoặc đơn vị tự quản thuộc ngành Than trước đây. Do vậy, các hộ dân đề nghị được bồi thường về đất và tài sản trên đất đối với diện tích tự cơi nới trái phép là không phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Việc định giá đất cụ thể để bồi thường thực hiện dự án đã đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013. Các hộ không thuộc diện được bồi thường về đất, do vậy nội dung đề nghị trưng cầu cơ quan có chức năng độc lập thẩm định lại giá đất để xác định đúng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 115 Luật Đất đai năm 2013 là không có cơ sở.

Để hỗ trợ cho các hộ dân thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước đảm bảo ổn định cuộc sống khi bàn giao nhà cho Nhà nước; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2732 ngày 24/8/2016 về việc phê duyệt chính sách riêng hỗ trợ cho các hộ thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại khu chung cư 3 tầng phường Bạch Đằng, TP Hạ Long khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu mua sắm tại phường Bạch Đằng phê duyệt chính sách hỗ trợ riêng và đã được đại đa số các hộ dân đồng thuận.

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 21/1/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đã ký quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại của 8 hộ dân.

Linh Linh