Theo đó, UBND thị xã tiến hành họp Hội đồng kỷ luật xử lý công chức vi phạm và đã ra các quyết định thi hành kỷ luật các cá nhân cụ thể như sau: Trong ngày 29/1/2018, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn ký Quyết định số 1142 thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Văn Cảm, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Chủ tịch Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã.

Quyết định số 1143, thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Thương, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã và Quyết định số 1144 thi hành kỷ luật đối với ông Trần Việt Hùng, nhân viên hợp đồng Phòng TN&MT, thành viên tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bằng hình thức hạ bậc lương, chuyển đơn vị công tác khác.

Riêng đối với Chủ tịch UBND phường Điện Dương Đinh Hùng Liên, sau khi có báo cáo của UBND phường, ngày 12/2, Chủ tịch UBND thị xã đã ký Quyết định số 1364 thi hành kỷ luật ông Liên bằng hình thức cảnh cáo.

Đồng thời, ông Lê Tự Trung (Tổ trưởng) và ông Nguyễn Ngọc Đãi (cán bộ tổ đền bù số 1 thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn) đã bị buộc thôi việc.

Về kinh tế đã thu hồi số tiền hơn 458 triệu đồng, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an thị xã tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc áp dụng pháp luật để xác định mức bồi thường không đúng quy định và khối lượng thực tế các công trình chênh lệch giảm so với khối lượng trong phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng.

Việc xử lý vụ việc và thi hành kỷ luật nêu trên của UBND thị xã Điện Bàn là kịp thời, nghiêm túc; song có nhiều điều cần quan tâm.

So sánh mức kỷ luật của ông Trần Việt Hùng với ông Trung và ông Đãi thì hình thức kỷ luật của ông Hùng chưa tương xứng với hậu quả gây ra trong công tác thẩm định bồi thường, hỗ trợ, GPMB tại DA. Bởi vì, ông Hùng đảm nhận khâu then chốt cuối cùng trước khi trình hồ sơ đền bù ra Hội đồng thẩm định của thị xã quyết định, nhưng thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với ông Đinh Hùng Liên, theo báo cáo và kết quả họp Hội đồng kỷ luật phường Điện Dương ngày 1/2, đã nhận định: Việc ký hợp đồng cho thuê đất các trang trại sai phạm là khi có quyết định thu hồi đất, đây là việc làm mang yếu tố khách quan của địa phương từ thời gian năm 2005 đến nay (ông Liên mới đảm nhận chức danh Chủ tịch UBND phường từ tháng 8/2015 đến nay). Bên cạnh đó, do các hộ cá nhân thuê đất chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách và nợ tiền sử dụng điện quá lớn, nên việc ký hợp đồng cho cá nhân tiếp tục thuê đất nhằm thu hồi các khoản nợ còn lại của các cá nhân.

Tại nội dung các hợp đồng thuê đất mới phát sinh đều ràng buộc điều khoản là khi Nhà nước thu hồi đất, hộ sử dụng không được bồi thường về công trình, vật kiến trúc phát sinh... nhưng cơ quan chức năng của thị xã vẫn lập hồ sơ và chi tiền đền bù.

Hội đồng kỷ luật của phường Điện Dương bỏ phiếu kín với kết quả 5/5 áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Đinh Hùng Liên. Cuối cùng, Chủ tịch UBND thị xã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Vấn đề quan trọng và cần thiết hiện nay là, cần sớm làm rõ hành vi sai phạm của từng cá nhân, đơn vị; đồng thời nhanh chóng thu hồi các khoản tiền bị thất thoát lớn trong việc bồi thường, GPMB tại DA khu Dân cư, Dịch vụ – Du lịch Làng Chài Điện Dương.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tính chất của vụ việc trên khá đơn giản và Cơ quan điều tra cấp tỉnh, cấp thị xã đã tiếp nhận hồ sơ, tiến hành xác minh gần nửa năm qua; nhưng hiện vụ án vẫn chưa được khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngọc Phó