Nguồn gốc đất 

Ông Quỳnh cho biết, UBND xã Liên Ninh và UBND huyện Thanh Trì đã vi phạm quy trình giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ với số liệu “ma” để quyết toán tiền đền bù…

Căn cứ hồ sơ quản lý đất của UBND xã Liên Ninh và UBND huyện Thanh Trì, trang trại Quỳnh Phương sử dụng 24.253mđất ổn định từ năm 2005 đến nay, trong đó gồm đất của ông Quỳnh và nhiều hộ dân tự nguyện góp để xây dựng mô hình trang trại sinh thái, đã được xã và huyện phê duyệt hỗ trợ kinh phí. Việc đầu tư của ông Quỳnh phù hợp với chủ trương “dồn điền đổi thửa” của Hà Nội. Các hộ dân góp đất được ông Quỳnh trả sản lượng hàng năm. Nhờ đầu tư bài bản, trang trại Quỳnh Phương trở thành điểm nhấn sinh thái trên vùng đất ngập nước của huyện Thanh Trì.

Khi thực hiện Dự án nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, trang trại Quỳnh Phương có 5.746,6m2 đất trong phạm vi dự án. Ông Quỳnh đồng tình bàn giao phần đất này vì phúc lợi chung và tích cực phối hợp đối với tổ công tác tiến hành khảo sát kiểm đếm đất đai, tài sản.

Ngày 28/10/2016, các bên đã có biên bản ghi nhận kết quả kiểm đếm. Phần tiếp theo là chờ UBND huyện Thanh Trì ban hành phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư (BTHTTĐC).

Dấu hiệu sai phạm

Sai phạm thứ nhất: Ngày 28/10/2016, Biên bản kiểm đếm đã hoàn tất, nhưng mãi đến ngày 3/1/2017, Hội đồng BTHTTĐC của huyện Thanh Trì mới ban hành Dự thảo phương án chi tiết BTHTTĐC. Như vậy, sau hơn 60 ngày, hội đồng này mới có phương án. Rõ ràng là quá chậm trễ, vi phạm quy định về thời hạn ban hành phương án chi tiết bồi thường theo điểm a Khoản 2 Điều 69 Luật Đất đai và Điều 28 Nghị định số 47/2014/ NĐ-CP:  “Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ văn bản, hồ sơ… có trách nhiệm lập dự thảo phương án bồi thường… cho từng tổ chức, cá nhân có đất, nhà trong phạm vi dự án” .

Sai phạm thứ hai: Phương án BTHTTĐC ngày 3/1/2017 được ban hành đã thể hiện nhiều bất cập so với biên bản kiểm đếm trước đó. Do vậy, ông Quỳnh đã ra UBND xã Liên Ninh khiếu nại. Tại đây một biên bản đã được lập vào ngày 16/1/2017 thừa nhận: Tổng diện tích đất thu hồi của trang trại Quỳnh Phương vẫn là 5.746,6m2 đúng với thực tế kiểm đếm, nhưng bất thường là có 2 diện tích đất không đúng với thực tế sở hữu đó là 1029,5m2 đất nông nghiệp (không phải đất nông nghiệp công ích) và 1029,5m2 đất phi nông nghiệp (đất đường, mương) UBND xã Liên Ninh nhận quản lý và hưởng tiền đền bù!Trong khi 2 diện tích đất này nằm trong trang trại Quỳnh Phương thuộc ông Quỳnh quản lý và sử dụng 12 năm nay!

Nghiên cứu hồ sơ đất đai đối chiếu phương án đền bù, nhận thấy những số liệu không bình thường mà Hội đồng BTHTTĐC huyện Thanh Trì cho “mọc” lên những số liệu “ma”!

Trong phương án chi tiết bồi thường ghi: “Diện tích thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Quỳnh đang sử dụng làm kinh tế trang trại nông nghiệp bền vững là 5.746,6m2 trong đó, 3.332,6m2 đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP của các hộ gia đình, cá nhân; 1.029,5m2 đất nông nghiệp do UBND xã Liên Ninh quản lý (không phải đất nông nghiệp công ích); 1.029,5m2 phi nông nghiệp (đất đường, mương) do UBND xã Liên Ninh quản lý. Cộng 3 khoản trên, vẫn còn thiếu 355m2. Vậy số đất của trang trại Quỳnh Phương ở đâu? Và tại sao lại có 2 khoản đất nông nghiệp và phi nông nghiệp có diện tích trùng nhau đến cả nửa mét, đều là 1.029,5m2! Nghi vấn đây là những số liệu “ma”. Đề nghị cơ quan thanh tra làm rõ!

Sai phạm thứ ba: 36 hộ dân góp đất vào trang trại Quỳnh Phương (trong đó có nhiều hộ đã chuyển nhượng, nhận tiền từ ông Quỳnh nhiều năm nay), nhưng khi thực hiện kiểm đếm tổ công tác đã không phối hợp với chủ trang trại Quỳnh Phương để giải quyết. Tổ công tác đã đơn phương kiểm đếm rồi được đền bù cho các hộ dân xong trước ngày 26/10/2016. Đến ngày 28/10/2016 tổ công tác mới tiến hành đo đạc kiểm đếm phần đất còn lại trong trang trại. Phải chăng đây là cách làm “tiền trảm hậu tấu” của cơ quan chức năng huyện Thanh Trì!

Xét thấy, dự thảo phương án BTHTTĐC có nhiều sai sót, ngày 16/1/2017, ông Quỳnh ra UBND xã Liên Ninh khiếu nại. Theo quy định  tại điểm a Khoản 2 Điều 69 Luật Đất đai và Điều 28 Nghị định số 47/2014/ NĐ-CP: “Trong trường hợp dự thảo phương án BTHTTĐC cần tiếp tục hoàn chỉnh lại thì ban bồi thường cấp huyện hướng dẫn tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng hoàn thiện dự thảo phương án trong thời gian không quá 5 ngày kể từ ngày nhận được các phương án cần tiếp tục hoàn chỉnh”. Như vậy, kể từ ngày khiếu nại (16/1/2017) đã 7 tháng trôi qua, Hội đồng BTHTTĐC huyện Thanh Trì vẫn chưa có phương án chính thức đền bù, hỗ trợ… cho trang trại Quỳnh Phương. Nguyên dân do đâu?

Với những dấu hiệu sai phạm nêu trên, đề nghị các cơ quan chức năng của TP Hà Nội vào cuộc làm rõ, ngăn chặn kịp thời thất thoát, chiếm đoạt ngân sách Nhà nước khi thực hiện dự án này.

Thế Lữ