Xung quanh vụ việc này, hiện vẫn chưa có cơ quan nào có hướng dẫn hoặc ban hành quyết định khôi phục lại quyền lợi, chức vụ, chế độ cho ông Hiền, mặc dù ông đã thực hiện khiếu kiện rất đúng trình tự về mặt thủ tục hành chính. Cụ thể, trước khi Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa ký quyết định cho ông về nghỉ hưu từ ngày 1/4/2018 thì ông Hiền đã có đơn gửi và các giấy tờ gồm: Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận tốt nghiệp PTTH, bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, sơ yếu lý lịch đảng viên, 5 giấy chuyển sinh hoạt đảng từ năm 1982 đến nay, thẻ đảng viên, quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng, tất cả đều thể hiện ông Hiền sinh năm 1960, gửi Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa xin điều chỉnh năm sinh của mình từ 1958 sang 1960 theo quy định. Đồng thời, trong đơn ông Hiền cũng yêu cầu điều chỉnh tuổi thật của ông theo Thông báo kết luận số 13-TB/TW năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Sau đó, để xác định tuổi của ông Lê Hữu Hiền, ngày 18/4/2017, Cục Thuế Thanh Hóa đã có Công văn số 1432/CT-TCCB gửi Huyện ủy Thường Xuân đề nghị xác nhận ngày tháng năm sinh của đảng viên Lê Hữu Hiền. Ngày 8/5/2017, ông Đỗ Xuân Nam, Bí thư Huyện ủy Thường Xuân đã có Văn bản phúc đáp số 380-CV/HU về việc xác nhận ngày tháng năm sinh của đảng viên Hiền. Nội dung nêu rõ: Qua xem xét sơ yếu lí lịch đảng viên và các giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân xác nhận đồng chí Lê Hữu Hiền sinh ngày 8/8/1960; ngày vào Đảng 8/3/1982, chính thức 8/9/1983. Việc xác nhận này để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, giới thiệu ứng cử, bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ đối với cán bộ, đảng viên.

Thế nhưng, trong quyết định giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa vẫn không cho ông Hiền điều chỉnh lại ngày, tháng, năm sinh hoặc giải quyết theo tinh thần Thông báo kết luận số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ngoài việc đi ngược lại với kết luận này của Ban Bí thư, trước đó ông Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa đã có Văn bản 3039/CT-TCCB ngày 26/10/2017 về việc kỷ luật phê bình đối với ông Lê Hữu Hiền, nội dung ghi rõ: “Hội đồng kỷ luật Cục Thuế họp ngày 25/10/2017, có 5/5 phiếu, tỷ lệ 100% đề nghị phê bình nghiêm khắc. Xét tính chất, mức độ vi phạm, đối chiếu với các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính về xử lý kỷ luật đối với công chức, Cục Thuế Thanh Hóa phê bình nghiêm khắc đối với ông Lê Hữu Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thường Xuân về việc khê khai ngày tháng năm sinh trong hồ sơ công chức không thống nhất với ngày tháng năm sinh trong hồ sơ Đảng, và hạ một bậc thi đua năm 2017 đối với ông Lê Hữu Hiền.

 

Quyết định tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Hiền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng thể hiện ông Hiền sinh ngày 8/8/1960

 

Như vậy, có thể khẳng định việc ông Hiền khai ngày tháng năm sinh không trùng khớp với hồ sơ đảng viên đã được Cục Thuế Thanh Hóa đưa ra xem xét, xử lý kỷ luật. Lẽ ra, sau khi kỷ luật thì Cục Thuế Thanh Hóa là người sử dụng lao động, quản lý công chức phải hướng dẫn ông Hiền đến cơ quan BHXH thực hiện các bước điều chỉnh ngày tháng năm sinh trong sổ BHXH để thực hiện nghiêm theo Thông báo kết luận số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên. Tuy nhiên, bất chấp pháp luật, ông Ngô Đình Hùng vẫn “phớt lờ”, “ngang nhiên” ký quyết định cho ông Hiền về hưu ở tuổi 58 theo lý lịch cán bộ công chức, chứ không phải theo tuổi trong hồ sơ lý lịch đảng viên, mặc dù trước đó ông Hiền đã có đơn khiếu nại rất đúng quy trình về thủ tục hành chính.

Theo Khoản 3, Điều 21, Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 quy định “Công chức nếu đề nghị việc điều chỉnh, bổ sung những thông tin trong hồ sơ của mình thì phải báo cáo với người đứng đầu cơ quan quản lý công chức và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của thông tư này”. Như vậy, ông Hiền là Chi Cục trưởng thuộc quyền quản lý của Cục Thuế Thanh Hóa, hồ sơ, cán bộ công chức cũng do Cục Thuế Thanh Hóa quản lý. Như vậy, trách nhiệm của Cục Thuế Thanh Hóa sau khi nhận được khiếu nại của ông Hiền thì phải thực hiện theo đúng kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng mới là đúng. Đằng này, ông Hùng - Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa lại trả lời đơn khiếu nại của ông Hiền theo kiểu đùn đẩy, đá quả bóng trách nhiệm bằng cách trả lời “Thẩm quyền điều chỉnh ngày tháng năm sinh của ông Hiền thuộc Bộ Tài chính - cơ quan chủ quản của Tổng cục Thuế”. Phải chăng Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa Ngô Đình Hùng đang bất chấp tất cả các quy định của pháp luật và Thông báo kết luận số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ký quyết định cho ông Hiền nghỉ hưu trước tuổi để thể hiện quyền uy riêng của mình?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục tìm hiểu, thông tin đến bạn đọc.                            

 Văn Thanh