Sai phạm đã rõ

Cuối năm 2018, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về đầu tư, môi trường của 2 doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới là Công ty TNHH Một thành viên Hoàn Hải (Công ty Hoàn Hải) và Công ty Cổ phần Tân Thành Phát (Công ty Tân Thành Phát), các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Lào Cai gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành kiểm tra, xử lý.

Các vi phạm của 2 doanh nghiệp này theo kết luận của các cơ quan chức năng gồm: Chậm hoàn thiện xây dựng 6 tháng và chậm đi vào hoạt động theo tiến độ quy định 1 tháng. Việc chứa quặng sắt trên mặt bằng dự án là không phù hợp với mục tiêu được phê duyệt; chưa nộp tiền sử dụng hạ tầng; công ty chưa thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo quy định… 

Công ty Hoàn Hải không thực hiện chương trình quan trắc định kỳ theo quy định, bố trí khu vực trung chuyển để lưu chứa chất thải rắn công nghiệp chưa đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định tại Khoản 4, Điều 31a Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Công ty Tân Thành Phát không thực hiện chương trình quan trắc giám sát định kỳ về môi trường theo quy định. 

Trên cơ sở các lỗi vi phạm nói trên, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai lập biên bản vi phạm hành chính.

Ngày 27/3/2019, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư đối với Công ty Hoàn Hải và Công ty Tân Thành Phát, phạt mỗi đơn vị số tiền 20 triệu đồng.

Ngày 23/9/2019, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai ban hành Quyết định số 129/QĐ-XPHC đối với Công ty Hoàn Hải, Quyết định số 130/QĐ-XPHC đối với Công ty Tân Thành Phát, xử phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ môi trường.

Đối với hành vi tập kết quặng sắt trái phép, để phát tán ra môi trường có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của cả 2 công ty này, tuyệt nhiên, không thấy các cơ quan chức năng đả động đến?

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai chưa được nghiêm túc thực hiện. Ảnh TN

Chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai chưa được nghiêm túc thực hiện

Sau loạt bài phản ánh của Báo Thanh tra, ngày 15/1/2020, Thường trực UBND tỉnh Lào Cai đã có Văn bản số 155/UBND-KT giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, làm rõ những nội dung các bài báo.

Yêu cầu xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh, Báo Thanh tra trước ngày 20/1/2020.

Tính đến ngày 14/2/2020, tức là gần 1 tháng sau thời hạn UBND tỉnh yêu cầu gửi báo cáo kết quả thực hiện, nhưng Báo Thanh tra vẫn chưa nhận được hồi âm của các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vi phạm, sau thời hạn báo cáo kết quả thực hiện của UBND tỉnh Lào Cai, một lượng lớn quặng vẫn được tập kết trong khuôn viên của Khu công nghiệp Đông Phố Mới?

Phải chăng, việc tập kết quặng tại đây là hợp pháp, nên các cơ quan chức năng không xử lý, hay vì một lý do “tế nhị” nào đó mà đến ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh Lào Cai không được nghiêm túc thực hiện?

Thiết nghĩ, UBND tỉnh Lào Cai cần sớm giải quyết dứt điểm sự việc này, tránh những dư luận không đáng có.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

Thành Nam - Nam Dũng