Theo tìm hiểu của phóng viên, bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần được đầu tư xây dựng tại xã Chu Chinh, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng nhằm phục vụ công vệ sinh môi trường cho 2 huyện và 1 thành phố, do Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường làm chủ đầu tư cũng là nhà thầu thi công.

Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường tiền thân là Công ty Môi trường đô thị trực thuộc UBND thị xã Cao Bằng, năm 2005 chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước Công ty Môi trường đô thị thị xã Cao Bằng thành Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Cao Bằng.

Đến năm 2011, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Cao Bằng được đổi tên thành Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường, với ngành nghề chính: Thu gom, vận chuyển rác đến nơi quy định để xử lý, quản lý, bảo dưỡng hệ thống cống rãnh...

Rác thải tại bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần để lộ thiên đang gây ô nhiễm môi trường. Ảnh TH

Ngày 22/4/2010, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND phê duyệt DA Cải tạo, nâng cấp và mở rộng bãi xử lý rác thải Khuổi Kép – Nà Lần, xã Chu Chinh, huyện Hào An.

DA được UBND tỉnh giao cho Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường làm chủ đầu tư, đồng thời cũng là đơn vị thi công. DA có tổng mức đầu tư ban đầu là 25 tỷ đồng.

Đến ngày 27/6/2012, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của DA lên hơn 37 tỷ đồng.

Sau 3 năm thực hiện, ngày 21/6/2013, các đơn vị liên quan đã tiến hành làm Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng công trình Cải tạo, nâng cấp và mở rộng bãi xử lý rác thải Khuổi Kép – Nà Lần.

Đến ngày 30/6/2014 (1 năm sau khi nghiệm thu hoàn thành) UBND tỉnh Cao Bằng tiếp tục có Quyết định số 912/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung DA đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Bãi xử lý rác thải Khuổi Kép – Nà Lần lên thành gần 43 tỷ đồng.

Nội dung điều chỉnh, bổ sung gồm: Xây đập ngăn nước đầu nguồn và bổ sung thêm đoạn kênh thoát nước để nắn dòng, không cho nước chảy trực tiếp vào phía thân đập; bố trí hệ thống thu nước ngầm dưới đáy các ô chôn rác bằng phương án đào mương và xếp đá khan; mở rộng mái tà luy các ô chôn rác để tăng thể tích chứa rác; xây kè và xếp đá khan để chắn, giữ đất cuối công trình; xây tuyến cống qua đường của đường lên bãi rác; gia cố tà luy, nền đường trong khu vực công trình bằng rọ đá và đất đắp đầm chặt.

Lạ là, ngày 06/11/2013, tại Tờ trình số 11/TTr-ĐTPT&MT của Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường mới căn cứ vào Biên bản xử lý hiện trường tại hiện trường ngày 25/7/2012 (nội dung của Biên bản trùng khớp với Quyết định số 912/QĐ-UBND) để làm căn cứ xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư của UBND tỉnh?

Lý do gì mà hơn 1 năm sau khi có Biên bản xử lý hiện trường, 5 tháng sau khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình, chủ đầu tư mới xin điều chỉnh tổng mức đầu tư DA? Có điều gì khuất tất ở đây không?

Để tìm hiểu sự việc, phóng viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Đầu tư phát triển và Môi trường. Lãnh đạo công ty xác nhận nội dung DA nêu trên đến nay chưa quyết toán được do còn vướng mắc nhiều thủ tục về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Hiện nay, trong khuôn viên DA này tồn tại DA Đóng cửa bãi rác phường Đề Thám, TP Cao Bằng đã hoàn thành từ năm 2017, nhưng đến nay cũng chưa quyết toán được.

Giám đốc Sở Tài chính và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng đều xác nhận hiện nay do còn vướng mắc một số thủ tục nên cả 2 DA này chưa thể quyết toán được.

Vậy những thủ tục nào hiện còn chưa hoàn thiện, những vướng mắc gì dẫn đến việc hiện nay cả 2 DA nêu trên chưa thể quyết toán?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Trung Hà