Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Thanh tra đã có cuộc trao đổi với ông Lương Ngọc Hùng, nguyên Chánh án TAND TP Thanh Hóa xung quanh văn bản của TAND Tối cao về việc trả lời khiếu nại của ông.

Giải quyết khiếu nại không đúng trọng tâm 

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Hùng cho rằng việc TAND tỉnh Thanh Hóa điều động ông từ Chánh án TAND TP Thanh Hóa về làm Trưởng phòng của TAND tỉnh Thanh Hóa là không đúng pháp luật làm ông bức xúc nên đã làm đơn khiếu nại. TAND tỉnh Thanh Hóa có văn bản trả lời nhưng không đúng trọng tâm và không thỏa đáng, nên ông Hùng tiếp tục có đơn khiếu nại gửi TAND Tối cao. 

Ông Hùng cho biết: "Tôi đã nhận được Văn bản số 551/TANDTC-TCCB trả lời đơn khiếu nại của TAND Tối cao do Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Tường Linh ký, đóng dấu. Khi nhận được văn bản này, tôi vô cùng ngạc nhiên, buồn lòng, bức xúc vì văn bản trả lời không đi vào trọng tâm những vấn đề tôi khiếu nại".

Theo ông Hùng, TAND Tối cao có trả lời là việc điều động ông về công tác tại TAND tỉnh Thanh Hóa để bổ nhiệm nhân sự có đủ điều kiện giữ chức vụ Chánh án TAND TP Thanh Hóa và giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đúng chủ trương của Đảng và kế hoạch của Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao (Kế hoạch số 1386-KH/BCSĐ ngày 25/6/2019 về việc triển khai Chỉ thị số 35/CT-TW của Bộ Chính trị).

Nếu đúng là như vậy thì Kế hoạch 1386 nói trên phải ban hành trước nhưng thực tế lại được ban hành sau khi TAND tỉnh Thanh Hóa có văn bản trình xin ý kiến của TAND Tối cao về việc điều động ông. 

Bên cạnh đó, ông Hùng có trình bày trong đơn khiếu nại ngày 12/6/2018 là Thành ủy Thanh Hóa không có quy hoạch đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Chánh án TAND huyện Đông Sơn (mà quy hoạch đồng chí Bùi Thị Huyền, Phó Chánh án TAND TP Thanh Hoá), hay nói cách khác, TAND TP Thanh Hóa đã có nguồn nhân sự, tuy nhiên, TAND Tối cao không tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ thực tế để trả lời trọng tâm, trọng điểm.

Ngoài ra, ông Hùng cũng cho rằng TAND tỉnh Thanh Hóa cũng như TAND Tối cao trả lời đơn khiếu nại bằng công văn mà không bằng quyết định giải quyết khiếu nại là chưa đúng quy định của Luật Khiếu nại. 

Nội dung khiếu nại chưa được làm rõ để giải quyết theo quy định

TAND Tối cao trả lời "việc điều động ông làm thẩm phán trung cấp, giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm tra Nghiệp vụ thi hành án của TAND tỉnh là đúng quy trình công tác cán bộ và bảo đảm về chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, nhưng ông Hùng cho rằng, việc trả lời này là chưa đúng, trong đơn khiếu nại ngày 12/7/2019 gửi TAND Tối cao ông có trích dẫn 3 căn cứ:

Quy chế của TAND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành, nhưng lại không được thực hiện. Ảnh: VT

 

Thứ nhất, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, điều động các chức vụ lãnh đạo quản lý trong TAND (ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-TANDTC ngày 14/01/2019 của TAND Tối cao) thì điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng của TAND tỉnh Thanh Hóa độ tuổi công tác phải còn từ 03 năm (36 tháng) trở lên. 

Thứ hai, theo khoản b Điều 4 Quyết định số 1260/2008/QĐ-TANDTC ngày 24/9/2008 của TAND Tối cao về việc ban hành quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức TAND, thì không thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu. 

Thứ ba, theo Quy chế điều động, luân chuyển, biệt phái đối với công chức TAND tỉnh Thanh Hóa (ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-TCCB ngày 01/3/2013 của Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa) thì ông không thuộc đối tượng vì thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Ngoài ra, theo Khoản 2 Điều 16 Quyết định số 28/QĐ-TANDTC ngày 14/1/2019 của TAND Tối cao thì quá trình làm thủ tục điều động phải lấy ý kiến nhận xét của tập thể lãnh đạo, cấp ủy nơi công tác, nhưng TAND tỉnh Thanh Hóa không thực hiện. 

Mặc dù ông Hùng cũng đã trình bày là ông chỉ còn 15 tháng 15 ngày nữa là nghỉ hưu, nhưng những quy định được ông Hùng nêu trong đơn khiếu nại chưa được TAND tỉnh Thanh Hóa, TAND Tối cao áp dụng để xem xét, giải quyết khiếu nại theo quy định. Câu hỏi được đặt ra ở đây, vì sao khi giải quyết khiếu nại lại “cố tình” lờ đi? Phải chăng đang có sự chống chế, bảo vệ quyết định điều động sai trái của TAND tỉnh Thanh Hóa.

Trước sự việc này, đề nghị Chánh án TAND Tối cao chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ và có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm theo quy định của pháp luật. 

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục tìm hiểu, thông tin đến bạn đọc.

 Văn Thanh