Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lý

Báo Thanh tra đã có loạt bài phản ánh: Nhiều lực lượng tham gia nhận khoán, bảo vệ, trông coi tại VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, nhưng những cây gỗ nghiến quý hiếm vẫn bị chặt hạ; trong đó có nhiều cây gỗ nghiến bị chặt hạ ngay tại nơi Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Bể nhận giao khoán, bảo vệ.

Sau loạt bài này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm quy định, phá hoại rừng tự nhiên trên phạm vi toàn quốc, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ NN&PTNT thừa nhận sự yếu kém của lực lượng kiểm lâm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Văn bản số 635/KL-ĐN của Tổng cục Lâm nghiệp nêu rõ: Theo Báo cáo số 215 của Chi cục Kiểm lâm vùng I: “Ông Nguyễn Liêm Chính, Tổ trưởng Tổ Công tác đã bám sát kế hoạch công tác. Tuy nhiên, do thời gian công tác ngắn, địa bàn rộng, địa hình phức tạp nên kết quả kiểm tra chưa triệt để; đã chủ quan khi lập biên bản và kiểm tra hiện trường.

Nguyên nhân của những thiếu sót, tồn tại nêu trên chủ yếu do bản thân ông Nguyễn Liêm Chính và các thành viên Tổ Công tác thiếu kinh nghiệm, tuy được đào tạo cơ bản, song chưa trải qua thực tế trong kiểm tra, xử lý vi phạm, quá trình công tác còn bị động, phụ thuộc nhiều vào lực lượng phối hợp...

Ông Nguyễn Liêm Chính và các thành viên trong Tổ Công tác đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận thức rõ những tồn tại, hạn chế về trình độ chuyên môn, năng lực kinh nghiệm công tác của bản thân và coi đây là bài học kinh nghiệm đắt giá, cam kết có giải pháp khắc phục trong thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn bản này cũng cho biết: Theo báo cáo của VQG Ba Bể, công tác khoán và bảo vệ rừng của Vườn cho lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện trong những năm gần đây chưa thực sự hiệu quả; công tác kiểm tra, đánh giá chưa kịp thời. Một số khu rừng đã khoán còn để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép. Cụ thể: Diện tích đất rừng giao cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Bể bị chặt 24 cây (22 cây nghiến, 2 cây gỗ thông thường), diện tích giao cho Công an huyện Ba Bể khoán bị chặt 1 cây nghiến.

Giám đốc cùng nhiều cán bộ VQG Ba Bể bị kỷ luật

Văn bản số 6067 của UBND tỉnh Bắc Kạn gửi Báo Thanh tra nêu rõ: Trước hết, UBND tỉnh Bắc Kạn xin cảm ơn Báo Thanh tra đã phối hợp thông tin và phản ánh về tình hình chặt phá rừng trái pháp luật tại VQG Ba Bể tỉnh Bắc Kạn.

Ngay sau khi có phản ánh, UBND tỉnh Bắc Kạn đã thành lập nhiều đoàn công tác đích thân do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào tận hiện trường trong VQG Ba Bể để chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ chặt phá rừng trái pháp luật.

UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo VQG Ba Bể đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong vùng lõi và vùng đệm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và các nguồn tài nguyên khác, vận động nhân dân ký cam kết không vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng; đặt 30 hòm thư tố giác tại 30 thôn, bản thuộc các xã vùng lõi, vùng đệm để đẩy mạnh công tác phát hiện, tố giác tội phạm trong nhân dân; tiến hành rà soát, đánh giá và thanh lý hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng đối với Công an huyện Ba Bể trong tháng 1/2017, hết năm 2017 thực hiện thanh lý hợp đồng giao khoán quản lý bảo vệ rừng với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Bể. Những diện tích rừng này sẽ được giao lại cho cộng đồng, người dân địa phương nơi có rừng nhận khoán quản lý bảo vệ; chỉ đạo các tổ nhận khoán bảo vệ rừng xây dựng kế hoạch, tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng được giao.

Kết quả sau khi xử lý đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại VQG Ba Bể đã chuyển Cơ quan Cảnh sát Điều tra xử lý 11 vụ (8 vụ khai thác rừng, 3 vụ vận chuyển lâm sản) khởi tố 10 bị can; đến tháng 7/2017 cơ bản đã chặn và đẩy lùi được tình trạng chặt phá rừng và vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn VQG Ba Bể.

UBND tỉnh Bắc Kạn đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” đối với ông Bùi Văn Quang, quyền Giám đốc VQG Ba Bể, kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Ba Bể và ông Phạm Văn Chí, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc VQG Ba Bể.

Bên cạnh đó, đã xử lý kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” đối với ông Đồng Minh Thắng, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Đầu Đẳng về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm trong trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Đồng thời, kiểm điểm tập thể các trạm kiểm lâm: Đồng Đẳng, Quảng Khê, Khâu Quang, Nà Mằm, Bờ Hồ.

Trong thời gian tới để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác, vận chuyển  và chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh (đặc biệt các khu rừng đặc dụng) đồng thời khắc phục những thiếu sót, yếu kém trong công tác quản lý bảo vệ rừng. UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, VQG Ba Bể, UBND các huyện, thành phố và các ngành chức năng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư….

Nam Dũng - Thành Nam