Liên quan đến việc chấp hành pháp luật về đất đai và môi trường trong quá trình chấp thuận đầu tư và thực hiện Dự án Khu đô thị mới Xuân An, ngày 23/11/2018, PV Báo Thanh tra đã có buổi làm việc với ông Hồ Nhật Lệ - Trưởng phòng Quy hoạch Giao đất. 

Ông Lệ là người được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, ủy quyền cung cấp thông tin.

Tại buổi làm việc này, ông Lệ cho biết: Dự án Khu đô thị mới Xuân An, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của các ngành, địa phương có liên quan. 

Trên cơ sở là đơn vị có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất đối với dự án này.

Công văn số 1236/STNMT-QHGĐ (tài liệu do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh trực tiếp cung cấp). Ảnh: P. Tường

Theo các tài liệu do PV Báo Thanh tra thu thập được tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh trong buổi làm việc này: Ngày 20/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1236/STNMT-QHGĐ do Phó Giám đốc Nguyễn Hùng Mạnh ký, về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho thuê đất đối với Dự án đầu tư Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1), nội dung khẳng định: “Dự án đầu tư Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1) tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long đề xuất chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Nghi Xuân nên hiện tại chưa đủ điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư. Mặt khác, dự án này thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013, tuy nhiên hiện tại chưa có trong danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 được HĐND tỉnh chấp thuận”.

Trở lại nội dung Quyết định số 1773/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1) của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Theo ghi nhận của PV, tại thời điểm lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành quyết định (ngày 30/6/2016) thì Dự án Khu đô thị mới Xuân An vẫn chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và cũng chưa có trong danh mục thu hồi đất được chấp thuận bởi HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định chấp thuận đầu tư, Dự án Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1) chưa có trong kế hoạch sử dụng đất của huyện Nghi Xuân. Ảnh: P. Tường

Phải đến ngày 5/8/2016, tức là hơn 1 tháng sau thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư thì UBND tỉnh Hà Tĩnh mới có Quyết định số 2157/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Sơn ký, về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Nghi Xuân. Theo đó, kể từ ngày ban hành auyết định này (ngày 05/8/2016) thì Dự án Khu đô thị mới Xuân An mới “lọt” vào danh mục các công trình, dự án bổ sung thực hiện trong năm 2016 của huyện Nghi Xuân.

Như vậy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận đầu tư đối với một dự án không đủ điều kiện, cụ thể là chưa nằm trong kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, bất chấp ý kiến thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1236/STNMT-QHGĐ ngày 20/5/2016.

Quyết định 2157, phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Nguồn: Trung tâm Công báo - Tin học UBND tỉnh Hà Tĩnh

Mặt khác, tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1), theo quan sát của PV, ở phần căn cứ pháp lý không thấy nêu, dẫn văn bản của Bộ Xây dựng trong việc thống nhất chấp thuận đầu tư.

Trong khi đó, quy định tại điều 21 khoản 2, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị chỉ rõ: “UBND cấp tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha đến dưới 100ha sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng”.

Điều đang khiến dư luận hết sức quan tâm và yêu cầu chính quyền sở tại sớm có câu trả lời thỏa đáng, đó là: Có hay không câu chuyện Bộ Xây dựng bị “vượt mặt”, bỏ qua trong quy trình chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị có quy mô 27,32ha này?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này trong các bài viết tiếp theo!

Xuân Thành - Phạm Tường