Chủ tịch xã giao đất trái thẩm quyền cho 3 hộ dân

Thời gian qua, công dân xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo ông Đỗ Ngọc Toàn có nhiều sai phạm trong thời kỳ còn làm Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp. Hiện nay, ông Toàn đã được huyện luân chuyển công tác về làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trạch.

Trong các nội dung tố cáo đã được cơ quan chức năng xác minh thì có việc ông Đỗ Ngọc Toàn, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp từ năm 2010 -2015 đã giao đất trái thẩm quyền 3 lô đất cho các hộ dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trường hợp thứ nhất, năm 2011 UBND xã Quảng Hợp đã giao đất trái thẩm quyền cho hộ ông Nguyễn Ngọc Phan với diện tích 200m2, có Phiếu thu tiền số 52 với số tiền 40 triệu đồng. Hiện nay, gia đình ông Phan đã làm nhà trên đất giao trái phép này nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Trường hợp thứ hai, năm 2012 UBND xã Quảng Hợp giao đất trái thẩm quyền cho bà Trần Thị Lý, có Phiếu thu số 105, diện tích 200m2, số tiền 42 triệu đồng. Gia đình bà Lý cũng đã làm nhà trên khu đất này nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ.

Trường hợp thứ 3, năm 2010 UBND xã Quảng Hợp giao đất trái thẩm quyền cho ông Trần Ngọc Nhâm. Hiện ông Nhâm đã xây dựng nhà ở và đã được cơ quan chức năng cấp GCNQSDĐ.

Cả 3 trường hợp nói trên đều được cơ quan chức năng kết luận: Việc UBND xã Quảng Hợp và ông Đỗ Ngọc Toàn, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp thực hiện việc giao đất như trên là trái thẩm quyền, vi phạm quy định tại Điều 15, Khoản 2, Điều 37 Luật Đất đai năm 2003. Trách nhiệm sai phạm này thuộc về UBND xã Quảng Hợp, ông Đỗ Ngọc Toàn và cán bộ địa chính đất đai cùng thời kỳ.

Vì sao mảnh đất giao trái thẩm quyền cho ông Trần Ngọc Nhâm lại được “phù phép”, “biến hóa”, “nhào nặn” để UBND huyện Quảng Xương cấp GCNQSDĐ lại không được đề cập, nhắc đến trách nhiệm của người liên quan? Ai là người đã thẩm định, trình ký và ký GCNQSDĐ sai trái này cũng cần được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Chi trả thiếu gần 1 tỷ đồng tiền bồi thường hỗ trợ GPMB

Ngoài ra, công dân xã Quảng Hợp còn tố ông Đỗ Ngọc Toàn chi trả thiếu tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) khi thu hồi đất thực hiện các mặt bằng dân cư nông thôn trên địa bàn.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, tại mặt bằng số 31 năm 2010 theo Quyết định số 1846/QĐ- UBND ngày 26/10/2010 của UBND huyện Quảng Xương phê duyệt bồi thường cho 38 hộ tại thôn Hợp Gia. Theo đó, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB là 908.877.500 đồng, UBND xã Quảng Hợp mới chi trả cho 36 hộ dân là 355 triệu đồng, còn chưa chi trả cho các hộ dân thiếu 553.877.500 đồng.

Mặt bằng số 34 năm 2010, theo Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 của UBND huyện Quảng Xương phê duyệt bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 6 hộ dân thôn Hợp Én với tổng số tiền là 72.800.000 đồng. Hiện UBND xã Quảng Hợp mới chi trả cho các hộ dân là 34.265.000 đồng, còn thiếu chưa chi trả cho dân 38.535.000 đồng.

Đối với mặt bằng số 39 năm 2011, theo Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 8/9/2011 của UBND huyện Quảng Xương phê duyệt bồi thường cho 5 hộ dân tại thôn Hơp Gia với tổng số tiền được phê duyệt bồi thường là 37.185.000 đồng. Tuy nhiên, số tiền này UBND xã Quảng Hợp không thực hiện chi trả  cho các hộ dân.

Mặt bằng số 40 năm 2011, được UBND huyện Quảng Xương phê duyệt bồi thường cho 14 hộ tại thôn Hợp Gia với tổng số tiền đền bù GPMB là 299.270.000 đồng. Hiện, UBND xã Quảng Hợp mới chi trả cho các hộ dân 289.810.000 đồng, còn thiếu 9.460.000 đồng chưa chi trả cho dân.

Các mặt bằng số 184, 185, 186, 187 năm 2013, theo quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương bồi thường cho 39 hộ dân thôn Hợp Bình với tổng số tiền là 516.375.000 đồng. UBND xã Quảng Hợp mới chi trả 160.650.000 đồng, số tiền còn lại 355.725.000 đồng chưa thực hiện chi trả cho dân.

Như vậy, có thể khẳng định việc công dân tố cáo ông Đỗ Ngọc Toàn, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp có sai phạm trong việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB trong thực hiện các quy hoạch mặt bằng dân cư nông thôn là đúng. Từ năm 2010 đến 2013, không công khai thực hiện chi trả theo các quyết định phê duyệt dự toán bồi thường GPMB cho các hộ dân có đất bị thu hồi, mà thỏa thuận với các hộ dân để chi trả tiền bồi thường GPMB thấp hơn so với dự toán được duyệt với tổng số tiền 994.782.500 đồng. Trách nhiệm này thuộc về UBND xã Quảng Hợp, ông Đỗ Ngọc Toàn, công chức kế toán ngân sách xã, địa chính đất đai nhiệm kỳ 2010-2015.

Hiện nay, câu hỏi được đặt ra: Số tiền gần 1 tỷ đồng của các hộ dân đã vào túi ai? Công dân xã Quảng Hợp đã khiếu kiện ra sao? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về những việc đã xảy ra này? Tiền chi trả thiếu cho các hộ dân đang ở đâu?

Chúng tôi sẽ tìm hiểu, “giải mã” thông tin đến bạn đọc trong những kỳ báo tiếp theo.

 

Văn Thanh