Ông Dương Sà Kha, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết: Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, với uy tín, trách nhiệm của mình, đã phối hợp, tham gia, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tín đồ, đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo như cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, xây dựng cầu nông thôn… với tổng kinh phí thực hiện hằng năm trên 80 tỷ đồng.

Những hành động cao đẹp, ý nghĩa đó đã góp phần lan toả những giá trị, nghĩa cử, thông điệp nhân văn, nhân ái giữa người với người; tiếp tục khẳng định tinh thần đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo của tỉnh. Qua đó, góp phần cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế, xã hội của tỉnh, chăm lo, trợ giúp tốt hơn cho các hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến kiến thức về các chuyên đề: Quan điểm của Đảng và chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; Luật Bảo vệ môi trường (Luật số 72/2020/QH14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022).

Trên cơ sở các nội dung được tiếp cận tại hội nghị, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín sẽ tuyên truyền, vận động bà con có đạo cảnh giác, chọn lọc thông tin, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội; thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ra sức học tập, thi đua lao động sản xuất… góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Xuân Cảnh