Lớp học do Học viện Cán bộ TP HCM, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh TP HCM tổ chức.

Trong thời gian 4 ngày, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo sẽ được các giảng viên trình bày kiến thức về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao nhận thức, năng lực cho chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn.

Qua đó, khóa học góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

130 vị chức sắc chức việc tham gia học tập nghiêm túc; đầy đủ; đóng góp nhiều bài tham luận có ý nghĩa thực tiễn trong việc hành pháp, để  giúp cho tín đồ Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo

Các giảng viên ghi nhận quá trình đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP HCM thời gian qua; đặc biệt là tinh thần tương thân, tương ái của các tôn giáo giúp đỡ bà con trong đại dịch Covid-19. Đồng thời, mong muốn các học viên lớp học tiếp thu bài giảng đầy đủ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của TP.

Trà Vân