Đại hội bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIII bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, bầu 2 đồng chí Phó Bí thư Quận ủy; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ trước tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Quận ủy Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

leftcenterrightdel

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Kim Thành 

Tại Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đại biểu Đại hội tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu tại Đại hội tham gia vào Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu tại Đại hội tham gia vào Báo cáo Chính trị trình Đại hội XXIII Đảng bộ quận, dự thảo Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ quận.

Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đề ra 23 chỉ tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội lần thứ XXIII đề ra.

3 khâu đột phá là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền thực hiện mục tiêu xây dựng quận cơ bản trở thành quận thông minh, hiện đại vào năm 2025; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khát vọng, luôn tìm tòi đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, công nghệ thông tin, huy động các nguồn lực đầu từ phát triển các khu đô thị hiện đại, tổ hợp chung cư, khách sạn cao cấp 5 sao; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Cùng với đó, tập trung phát triển mạnh các dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch và các dịch vụ chất lượng cao tương xứng với yêu cầu phát triển hiện đại.

Thực hiện linh hoạt, hiệu quả các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, liên kết các dịch vụ tạo chuỗi giá trị theo hướng hiện đại.

Kim Thành