Đại hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 15 - 17/7/2020 với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khai thác hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng quận là trung tâm thương mại - dịch vụ của thành phố vào năm 2025 trở thành đô thị phát triển hiện đại, thông minh, bền vững vào năm 2030.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đã hoàn thành toàn diện 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII.

Trong đó, 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 5 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản hoàn thành, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được triển khai đồng bộ và đạt kết quả toàn diện, tạo chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ tăng 7% so với đầu nhiệm kỳ.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 1,5 lần, từ 762 tỷ đồng năm 2015 lên hơn 1.136 tỷ đồng năm 2020 trong đó thuế ngoài quốc doanh tăng mạnh từ 311 tỷ đồng lên trên 600 tỷ đồng, gấp 1,9 lần.

Hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo trước 3 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, duy trì không còn hộ nghèo chính sách từ năm 2015 đến nay. Quốc phòng, an ninh được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đào Trọng Đức cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, quận Ngô Quyền đề ra mục tiêu: Phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng quận là trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố vào năm 2025, đảm bảo các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới các tiêu chí đô thị đặc biệt, đô thị thông minh; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 11,5%/năm, đến năm 2025 đạt 1.955 tỷ đồng; thu thuế ngoài quốc doanh tăng bình quân 16,5%/năm, đến năm 2025 đạt 1.288 tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn tăng bình quân 15%/năm; đến năm 2025 tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 85%, công nghiệp - xây dựng chiếm 15%.

Vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 55.000 tỷ đồng, có trên 5.200 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

100% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt 80% và 100% các công trình xây dựng được cấp phép.

Giải quyết việc làm cho trên 6.000 lượt lao động/năm, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia vào năm 2025; kết nạp từ 900 đảng viên trở lên; hàng năm thành lập từ 2 - 3 tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu. Ảnh: Kim Thành 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Ngô Quyền đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Quận Ngô Quyền là địa danh gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển đô thị Hải Phòng. Quận là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, là đầu mối giao thông quan trọng, tập trung nhiều trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp của thành phố. Điều đó đặt ra yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu mà Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ tới phải thiết thực, mang tính khả thi cao.

Báo cáo Chính trị và Dự thảo Nghị quyết trình Đại hội đã thể hiện rất sâu sắc những nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành ủy hoàn toàn thống nhất với các định hướng Đại hội đề ra.

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu trong quá trình thảo luận cần đặc biệt lưu ý một số nội dung: Căn cứ vào đặc điểm, vị trí của một trong những quận trung tâm thành phố, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ, chính quyền quận phải luôn luôn bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Thành ủy, quyết liệt hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện chủ trương xây dựng và khẳng định quận Ngô Quyền là “trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố vào năm 2025; trở thành đô thị phát triển hiện đại, thông minh, bền vững vào năm 2030”.

Trong quá trình đó, quận Ngô Quyền phải là địa phương tiên phong của thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động thật tốt tổng nguồn lực đầu tư xã hội để đầu tư vào địa bàn; xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, đầu tư xây dựng mới toàn bộ chung cư đã xuống cấp.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai và nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; triển khai tích cực các biện pháp đồng bộ để chăm lo gia đình chính sách, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, phấn đấu quận Ngô Quyền là một trong những địa phương đầu tiên của thành phố không còn hộ nghèo.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ quận luôn là một tổ chức đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống là một trong những địa phương đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận có chất lượng cho thành phố.

Các đại biểu phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, về phẩm chất đạo đức, lối sống, về năng lực trí tuệ, có uy tín, bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII, xây dựng được một Ban Chấp hành đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII đề ra.

Kim Thành