Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI bế mạc, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại hội Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành việc chỉ đạo điểm của tỉnh đối với Đại hội Đảng bộ cấp huyện.

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch đã chủ động, tích cực trong tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt.

Văn kiện và các tài liệu Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, đặc biệt, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu rõ những kết quả đạt được, so sánh với các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020; phần phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được nêu với nhiều giải pháp mang tính khoa học, tương đối sát với tình hình thực tế của địa phương.

Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đủ số lượng là 41 đồng chí, trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 14,6%, tuổi trẻ chiếm 12,2%; giới thiệu nhân sự Bí thư huyện ủy đạt 99,6%.

Công tác điều hành Đại hội của Đoàn Chủ tịch bảo đảm khoa học, đủ nội dung, chương trình theo quy định; các ý kiến tham luận trình bày tại Đại hội ngắn gọn, sôi nổi, đúng trọng tâm, đã tập hợp được trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các nhiệm vụ tuyên truyền, trang trí khánh tiết, phục vụ và bảo vệ an ninh trật tự trong suốt thời gian tổ chức Đại hội bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sau khi nghe các đại biểu góp ý về công tác chuẩn bị Đại hội, truyên truyền, trang trí khánh tiết, công tác tổ chức và tiến hành Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận, biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và vai trò của Ban chấp hành, Ban thường vụ và toàn thể đảng viên Đảng bộ huyện Lập Thạch trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm, yêu cầu Thường trực các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần lưu ý để thực hiện tốt hơn trong quá trình chỉ đạo và tiến hành Đại hội.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI diễn ra từ ngày 1-3/6, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy, 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Ông Hà Đình Nhã tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Hà Văn Quyết được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 32 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu trước Đại hội, ông Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy khẳng định, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới sẽ không ngừng phấn đấu, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, toàn tâm toàn ý phụng sự, gánh vác và thực hiện sự nghiệp phát triển của huyện, phục vụ nhân dân.

Trước mắt, huyện quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội xác định trong những năm tới là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí, khát vọng, tạo đột phá về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra thời kỳ mới trong tiến trình phát triển của huyện. Vì vậy, Đại hội kêu gọi các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ và những kết quả đã đạt được, tăng cường đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Nghị quyết nêu rõ phấn đấu xây dựng huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.
Theo Vietnam+