Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cùng tập thế lãnh đạo Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là trong việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ hàng năm.

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ Văn phòng rất coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên đến toàn thể đảng viên.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã triền khai, quán triệt kịp thời đến đảng viên trong toàn Đảng bộ nội dung các nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền của Đảng ủy cấp trên.

Đảng ủy Văn phòng đã chủ động tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến từng chi bộ và từng đảng viên.

Qua đó, các đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng bộ thực hiện việc theo dõi, giám sát đảng viên trong hành động và phát ngôn nhằm ngăn chặn đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đặc biệt là những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường đoàn kết nội bộ; tạo niềm tin trong đảng viên đối với tổ chức đảng.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ cũng nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như việc lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn đôi khi chưa kịp thời, người thực hiện đôi khi chưa thực sự gắn kết trách nhiệm là thành viên cấp ủy với lãnh đạo công tác nên để ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch.

Việc lãnh đạo sinh hoạt chi bộ còn chưa kiên quyết, chưa sâu sát, có chi bộ sinh hoạt chưa quan tâm xác định trọng tâm và có nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt chi bộ còn nghèo nàn, có lúc chưa đi sâu tìm ra những hạn chế, nguyên nhân, biện pháp để khắc phục những thiếu sót trong công tác, dẫn đến có nhiệm vụ còn bỏ sót hoặc bị chậm trễ.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Văn phòng tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, phát huy tối đa trách nhiệm của từng đảng viên, khắc phục khó khăn, tạo sự chuyển biến về phương thức hoạt động, từng bước đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chú trọng quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng - tiếp tục xây dựng Đảng bộ Văn phòng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức…

Phát biểu tại Đại hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khẳng định Đảng bộ Văn phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển nhất định, trong đó, luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ qua đề ra. 

“Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khá đầy đủ và toàn diện của Đảng bộ Văn phòng thể hiện trên 5 mặt công tác cho thấy kết quả rõ nét. Kết quả thực hiện nhiệm vụ dần đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả. Công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả và cũng đã đánh giá rất thẳng thắn đầy đủ về những tồn tại hạn chế. Tính đoàn kết thống nhất trách nhiệm chia sẻ và phối hợp tốt cấp uỷ với chính quyền. Toàn đảng bộ và các chi bộ đều tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với các ban của Đảng uỷ TTCP và với các đơn vị”, Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam nhấn mạnh.

Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam cũng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ Văn phòng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thắng lợi của nhiệm kỳ vừa qua để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 với sự quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ TTCP.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng gồm 7 đồng chí. Đồng chí Dương Quốc Huy, Chánh Văn phòng làm Bí thư Đảng bộ.

Phương Hiếu