Báo cáo công tác Đảng của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2019 trình bày tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Ban Cán sự Đảng TTCP về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra hàng năm, Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tổng hợp đã ban hành Nghị quyết, phối hợp với lãnh đạo Vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; kịp thời tham mưu, triển khai kế hoạch công tác năm của TTCP và của Vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã quan tâm quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng, các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy TTCP về công tác xây dựng Đảng. 100% đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy TTCP về công tác xây dựng Đảng.

Ban Chi ủy đã thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; quan tâm phối hợp với lãnh đạo Vụ bố trí cho đảng viên, công chức tham gia đầy đủ các đợt học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Đảng viên trong Chi bộ đã giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu chấp hành các nguyên tắc, kỷ cương của Đảng, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nội bộ đoàn kết, không có biểu hiện bè phái, cục bộ, tiêu cực. Lãnh đạo, cấp ủy vụ đã đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức công việc.

leftcenterrightdel
Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: LP 

Tại Đại hội, Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017- 2019 cũng thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, hạn chế như việc tổ chức sinh hoạt Đảng định kỳ, nội dung sinh hoạt chưa thực sự phong phú. Trong công tác chuyên môn, chất lượng tham mưu ở một số lĩnh vực cụ thể chưa cao; chất lượng một số văn bản còn hạn chế, có sai sót.

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020- 2022, Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, phối hợp giúp đỡ nhau trong công tác và sinh hoạt; phối hợp với lãnh đạo vụ triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong công tác tham mưu kế hoạch, tài chính và tổng hợp. Trong đó, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch công tác năm, bảo đảm chất lượng, tiến độ đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, lãnh đạo TTCP.

Hàng năm, Chi bộ đạt tiêu chuẩn Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đạt xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 3 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Chi bộ, tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng và nhiệm vụ đảng viên; duy trì chế độ sinh hoạt Chi bộ đúng quy định…

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, đồng thời khẳng định Chi bộ Vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển nhất định, trong đó luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2019 đề ra.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khá đầy đủ và toàn diện, chi tiết, thể hiện được trên tất cả các mặt công tác của nhiệm kỳ 2017- 2019. Có đánh giá về nguyên nhân, chủ quan, khách quan, cũng như rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra được phương hướng nhiệm kỳ 2020- 2022.

“Sinh hoạt, công tác tại 1 đơn vị có công việc mang tính chất khô khan, đơn điệu, đòi hỏi phải nhanh, chính xác, kịp thời, bảo đảm không được sai sót, nhưng từng cán bộ, đảng viên của Vụ đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam chia sẻ.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, nhất là những tháng cuối năm 2020, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam đề nghị Chi bộ Vụ tiếp tục phát huy truyền thống của Vụ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như các mặt công tác khác của Chi bộ đề ra. Chi bộ luôn đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020- 2022 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Hòa, Vụ trưởng làm Bí thư.

Phương Hiếu