Mở đầu phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An là sự kiện chính trị quan trọng, tập trung cao trí tuệ, thể hiện ý chí, khát vọng và sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh, đánh dấu mốc phát triển mới của tỉnh. Đại hội sẽ đưa ra các quyết sách, quyết định đối với tương lai, tầm nhìn, chiến lược phát triển và con đường đi lên của quê hương Bác. 

“Báo cáo Chính trị và các văn kiện đã được các đồng chí chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, các cơ quan TƯ, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân; xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới, định hướng chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, các đồng chí đã thể hiện quan điểm đổi mới, sâu sắc, toàn diện và tinh thần cầu thị, quyết tâm chính trị cao, bám sát các quan điểm, định hướng lớn của dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, xây dựng các báo cáo, văn kiện có chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, là kết tinh trí tuệ, tâm sức và ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An”  - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá tại Đại hội Đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh.

Nhìn nhận những yếu kém, tồn tại mà Đảng bộ tỉnh khóa XVIII chưa thực hiện được, người đứng đầu Chính phủ thẳng thắn: “Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá cao nhưng chất lượng tăng trưởng chưa tương xứng, sức cạnh tranh còn thấp; một số chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII không đạt, nhất là thu ngân sách và GRDP bình quân đầu người. Thu hút đầu tư còn hạn chế, chưa có những dự án lớn mang tính động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thu ngân sách. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị chưa đạt mục tiêu. Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Phát triển TP Vinh chưa đạt yêu cầu Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra. Khoa học công nghệ chưa thực sự trở thành nền tảng, động lực cho sự phát triển. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao hơn bình quân chung cả nước; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường ở một số nơi còn bất cập. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng còn điểm yếu nhất là trong doanh nghiệp, vùng đặc thù còn khó khăn, vẫn còn một số khối, xóm, bản trắng chi bộ, không có đảng viên tại chỗ hoặc có nguy cơ không còn chi bộ. Một số cấp ủy đổi mới phong cách, lề lối làm việc còn chậm, năng lực, hiệu quả lãnh đạo chưa đáp ứng yêu cầu. Những hạn chế nêu trên là lực cản sự phát triển vươn lên của tỉnh nhà”.

leftcenterrightdel
 Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội. Ảnh: PV

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận và gợi mở “Tuy đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, nhưng vẫn chưa thực hiện được mong mỏi và tin cậy của Bác Hồ đã gửi gắm cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Nghệ An vẫn chưa trở thành “một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc”. Do đó, với thái độ phê bình và tự phê bình cao về những tồn tại, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Đại hội khóa XIX, tỉnh Nghệ An phải đặt tinh thần quyết tâm cao nhất thực hiện cho được Điều mong mỏi thiết tha của Bác trong thời gian ngắn nhất.

Một trong những nhiệm vụ đó là:  Nghệ An phải làm cho được, biến khát vọng trở thành hiện thực sớm hơn kế hoạch để tiếp tục chinh phục những tầm cao mới, khát vọng mới. Nghệ An cần tạo cho được một Kỳ tích sông Lam mà cả nước đang mong đợi. Đây là trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ tới. Phát huy thế mạnh vùng đất hiếu học để tiến nhanh, tiến mạnh vào Cuộc cánh mạng công nghiệp lần thứ 4. Tạo mọi điều kiện cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số. Trong vòng 5 năm tới, Nghệ An phải hình thành được một tổ hợp nghiên cứu và chuyển giao khoa học đạt tầm quốc gia.

Tiếp đó, phải đẩy mạnh liên kết các vùng kinh tế để tạo cực tăng trưởng mới, vừa phát huy lợi thế riêng có của mỗi tỉnh, đồng thời phối hợp bổ sung cho nhau để phát triển; tập trung phát triển 03 vùng kinh tế trọng điểm; Xây dựng TP Vinh thành Đô thị Thông minh - Sáng tạo - Khoa học công nghệ, Thành phố trung tâm Hội nhập - Hội tụ phát triển của cả Vùng Bắc Trung Bộ. Tỉnh thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, từng bước khẳng định được thương hiệu “điểm đến đầu tư, kinh doanh hấp dẫn”.

Phát triển miền Tây, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, nhất là vùng miền núi đặc biệt khó khăn theo hướng thiết thực, bền vững; thu hẹp khoảng cách phát triển hai miền Đông – Tây của tỉnh. Phải quyết tâm không để cho dân “giữ kho vàng mà lại nghèo”. Cuối cùng, phải tăng cường các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh”.  Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng và kỳ vọng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, sớm hoàn thành di nguyện của Bác và cũng chính là của toàn thể nhân dân tỉnh nhà - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Xuân Thống (lược ghi)