Tại Đại hội, Đại tá Đoàn Văn Rỹ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố đã có nhiều chủ trương, giải pháp, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố lần thứ VIII đề ra.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội khu vực vùng biển, đảo, cửa khẩu cảng thành phố.

Công tác xây dựng đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét.

Công tác xây dựng Đảng đi vào hoạt động có chiều sâu, nền nếp, đạt hiệu quả.

Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được phát huy, đội ngũ cán bộ các cấp có tiến bộ, trưởng thành đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Bộ đội Biên phòng thành phố đã thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển cho hơn 50.000 lượt chuyến tàu nước ngoài.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên 400 buổi cho hơn 57.000 lượt người; vận động gần 500 chủ phương tiện tàu cá vươn khơi ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản.

Xây dựng 4 nhà tình nghĩa; 10 ngôi nhà mái ấm biên cương cho các hộ gia đình chính sách, người có công và hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn biên giới biển; đỡ đầu 55 em học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường".

Bên cạnh đó, xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình: “Cụm an ninh liên kết”, “Tổ tàu thuyền đoàn kết”, “Tổ đò đoàn kết”; thực hiện tốt các chương trình “Nhà Đồng đội”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Quỹ Hiếm muộn”, “Ngày Vì người nghèo”…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố xác định tập trung công tác lãnh đạo, chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về công tác biên phòng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lãnh đạo các đơn vị bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển đảo, cửa khẩu cảng; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển; thực hiện tốt công tác quản lý cửa khẩu cảng; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới biển với tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố xác định 3 khâu đột phá: Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng thành phố; lãnh đạo duy trì xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, phương pháp tác phong công tác, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và tổ chức thực hiện nghị quyết.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng phát biểu. Ảnh: Kim Thành 

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của thành phố Hải Phòng.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình, các phong trào thi đua, góp phần xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới biển, đảo của thành phố.

Đã đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị và tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, kiên định và vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền các địa phương, xử lý kịp thời các tình huống, theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bảo vệ các ngư dân, đánh bắt cá xa bờ và ngăn cản các tầu thuyền của nước ngoài xâm phạm vào vùng biển Hải Phòng. Thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ và cứu nạn; đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm; bảo đảm an toàn về người, vũ khí và phương tiện, thiết bị.

Tình hình an ninh trật tự, trong khu vực biên giới biển, đảo của Hải Phòng, được giữ vững và ổn định; không bị xâm phạm và không để bị động, bất ngờ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giúp thành phố những chủ trương, biện pháp xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới khu vực biển, đảo và cửa khẩu cảng biển của thành phố.

Đẩy mạnh công tác xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại, vững mạnh và toàn diện. Triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế Phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố với các Quận ủy, Huyện ủy khu vực biên giới biển, đảo để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch phù hợp với sự phát triển và hội nhập quốc tế của thành phố.

Tăng cường công tác tuần tra trên biển, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; phát hiện, xử lý kịp thời những vụ việc xâm lấn vùng biển của Hải Phòng.

Kim Thành