Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; đề cử danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV giới thiệu.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, các bước quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV thực hiện, trên tinh thần khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.

Đề án nhân sự trình Đại hội đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, chặt chẽ, công phu; quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử một cách dân chủ, công khai; đảm bảo tuân thủ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; đảm bảo dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; tạo bầu không khí đoàn kết, thống nhất cao.

Đồng thời đề nghị, các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quán triệt nghiêm túc quan điểm mang tính nguyên tắc là không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, suy giảm tính chiến đấu; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Sau phiên thảo luận, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 59 đồng chí.

Trên cơ sở đó, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả, 53 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

Cũng trong chiều 26/9, Đại hội đã nghe báo cáo Đề án Nhân sự và lấy giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XV; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất.

 

Trọng Tài