Kết quả, có 349/350 phiếu đồng ý giới thiệu, đạt tỷ lệ 99,7%.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Trong đó, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XIV và ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Xuân Ký sinh ngày 10/7/1972. Quê quán: Xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học - Môi trường; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Thạc sỹ Quản trị An ninh phi truyền thống. Trình độ lý luận: Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Xuân Ký từng giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Bí thư Thành uỷ Móng Cái.

Từ tháng 6/2016 - 11/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Đảng đoàn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 11/2018 - 01/2019: Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 01/2019 - 7/2019: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 7/2019 - 9/2019: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 9/2019 - 25/9/2020: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 26/9/2020, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, ông Nguyễn Xuân Ký tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.


Trọng Tài