Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến năm 2025: Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân, cũng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Mục tiêu đến năm 2025, là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước. Đến năm 2030, trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động, đa dạng thuộc nhóm đầu cả nước về phát triển năng lượng sạch. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển, có thu nhập cao và có môi trường sống tốt.

Đại hội đã xác định 18 chỉ tiêu để phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 10-11%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 113-115 triệu đồng/người. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 100-105 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách đến năm 2025 đạt 6.400- 6.500 tỷ đồng….

Để thực hiện thành công phương hướng, mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và ba nhóm giải pháp chủ yếu, thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt.

Đồng thời tập trung thực hiện nhóm giải pháp đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; thu hút đầu tư phát triển các lĩnh vực có lợi thế về năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, kinh tế đô thị. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là về: Giao thông, thủy lợi, cảng biển, hạ tầng các khu đô thị, hạ tầng truyền tải điện, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế và các công trình văn hóa lớn của tỉnh; các công trình trọng điểm, dự án cấp bách, có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân… Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Khoa Lê

Đại hội đã bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy  nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, phát huy phong trào hành động cách mạng, ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, kinh doanh và tích cực hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, lập nhiều thành tích vì tương lai quê hương Ninh Thuận, đồng thời thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt số tiền hơn 110 triệu đồng.

Khoa Lê