Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ Vụ I cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy đã phối hợp với tập thể lãnh đạo Vụ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ Tổng Thanh tra giao đảm bảo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Qua công tác thanh tra đã phát hiện nhiều thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm về công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế; kiến nghị hiệu quả về xử lý sai phạm kinh tế, xử lý về trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nhiều vụ việc nghiêm trọng. Đồng thời, kiến nghị, bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những bất cập trong công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Kết luận các cuộc thanh tra đều được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc theo kết luận, kiến nghị thanh tra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Vụ I đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng ủy TTCP về xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh và các Nghị quyết của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng Chi bộ.

Với phương châm xây dựng và củng cố Chi bộ Đảng tốt mới phát huy được sức mạnh của toàn thể cán bộ, đảng viên nên Chi bộ Vụ I luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: LP

Luôn nêu cao ý thức thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; chấp hành đúng kỷ luật; nâng cao tính tự giác, đoàn kết, thống nhất trong đảng của cán bộ, đảng viên; từng công chức, đảng viên phải có lập trường chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Chi bộ luôn đề cao nhiệm vụ xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng cơ sở; các đảng viên trong Chi bộ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; nghị quyết của các cấp ủy Đảng; thực hiện đúng chế độ sinh hoạt; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ…

Bên cạnh đó, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát được Chi bộ, Chi ủy tiến hành thường xuyên, dưới nhiều hình thức phương thức khác nhau đối với toàn bộ đảng viên trong Chi bộ cả khi làm việc tại cơ quan hoặc đi công tác dài ngày tại các địa phương.

Tại Đại hội, Ban Chi ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như trong sinh hoạt Chi bộ, nội dung sinh hoạt chưa phong phú; chưa phát huy hiệu quả cao tinh thần đấu tranh tự phê bình trong cán bộ đảng viên; đôi khi còn nể nang, thiếu quyết liệt đối với công chức, đảng viên chưa nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Việc chấp hành các quy định về chính sách dân số, chế độ nghỉ phép, đi nước ngoài và giờ giấc làm việc ở một số đảng viên còn chưa nghiêm túc, chậm khắc phục.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Vụ I tiếp tục phát huy những mặt tích cực mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ;

Phấn đấu 100% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm, Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Thường xuyên quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng thông qua việc học tập Nghị quyết và sinh hoạt Đảng. Đảng viên tự giác học tập nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; theo dõi chặt chẽ quá trình tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong sinh hoạt và lối sống của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm. Kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh trong Chi bộ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: LP

Phát huy và củng cố sự đoàn kết nội bộ, nâng cao hơn nữa tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, khắc phục hạn chế về công tác tư tưởng; tăng cường phối hợp với Chi bộ nơi cư trú để đánh giá đảng viên một cách chính xác, khách quan. Thực hiện tốt các nguyên tác xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Bên cạnh đó, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ và của Vụ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; thực hiện sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo quy định…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TTCP, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Vụ 1, đồng thời, khẳng định Chi bộ Vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển nhất định, trong đó luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020 đề ra.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội được Chi bộ triển khai thực hiện đảm bảo đúng trình tự thủ tục, đúng quy định. Nội dung báo cáo trình bày tại Đại hội cơ bản đầy đủ và chi tiết. Cấp ủy đã nghiêm túc thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được cũng như đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế đồng thời kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2017- 2020. Từ những tồn tại, hạn chế, Chi bộ cũng đã rút ra được những bài học kinh nghiệm và để ra được phương hương nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Về cơ bản, Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam thống nhất với nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chi bộ. Tuy nhiên, Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam cũng đề nghị, Ban Chi ủy cần bổ sung thêm các ý kiến phát biểu tại Đại hội để làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của đảng viên trong Chi bộ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao cũng như sự phối hợp của cấp ủy cùng với lãnh đạo Vụ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam đề nghị Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 được bầu trong Đại hội này tiếp tục phát huy truyền thống của Vụ, khắc phục những tồn tại, hạn chế  trong nhiệm kỳ qua, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng các đảng viên, thanh tra viên, công chức của Vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như các mặt công tác khác của Chi bộ của Vụ đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Bính, Phó Vụ trưởng Vụ I làm Bí thư. Đồng thời, bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí.

Phương Hiếu