Tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 53.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu bật những thành tựu to lớn mà Đảng bộ Thừa Thiên Huế đạt được trong  nhiệm kỳ qua. Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, các Nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; là động lực quan trọng để Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế xây dựng, phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Bí thư Tỉnh ủy “đề nghị các đại biểu dự Đại hội tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong chấp hành, thực hiện chương trình, nội dung của Đại hội. Nhất là trong việc thảo luận, biểu quyết, bầu cử, quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội, làm cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này thực sự là Đại hội của đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, vì sự phát triển bền vững.

Qua Đại hội, thể hiện ý chí, niềm tin và nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh trong việc thực hiện mục tiêu: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

leftcenterrightdel
Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy khai mạc Đại hội. Ảnh: La Thành 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra cho Đảng bộ và hệ thống chính trị Thừa Thiên Huế xây dựng và phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030 là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đại hội XVI là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm cao của Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành thành phố Festival, trung tâm văn hoá, dịch vụ và y tế chuyên sâu đặc sắc nhất châu Á.

Theo kế hoạch Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thừa Thiên Huế sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 22 -24/10/2020).

Huy Tưởng