Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng Nguyễn Thị Mai Phương cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Tiên Lãng đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XXVIII Đảng bộ huyện đề ra.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận cao của nhân dân.

Đến nay, 100% các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Kiến Thiết được thành phố lựa chọn thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

Huyện phấn đấu trong năm 2020 hoàn thành các tiêu chí về xây dựng huyện nông thôn mới. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện.

Công tác vận động nhân dân được tăng cường; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân có chuyển biến, đạt hiệu quả thiết thực.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Tiên Lãng đề ra 15 nhóm chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Phấn đấu  tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 13,6-14%/năm; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,5%/năm; giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 17%/năm; thương mại dịch vụ tăng 17,5%/năm.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu. Ảnh: Kim Thành 

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng ghi nhận và biểu dương kết quả Đảng bộ huyện Tiên Lãng đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; công tác chuẩn bị Đại hội tiến hành chu đáo, đầy đủ các bước theo quy định, báo cáo chính trị thể hiện toàn diện kết quả và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng: Đảng bộ huyện Tiên Lãng đã thể hiện rõ nét trên tất cả các mặt, công tác xây dựng đảng được thực hiện đồng bộ, đổi mới, sáng tạo, nhất là học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng không ngừng nâng cao.

Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt kết quả cao, triển khai và hoàn thành nhiều dự án trọng điểm; chương trình nông thôn mới thực hiện hiệu quả; góp phần vào thành tích chung của thành phố, thể hiện sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thể hiện vai trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện dân chủ tại cơ sở tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Đảng bộ huyện tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; tập trung chuyển mạnh sang sản xuất công nghiệp, dịch vụ và xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn; hoàn thành việc công nhận huyện nông thôn mới và 100% các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Tập trung phát triển văn hóa, xã hội tương xứng với sự phát triển kinh tế, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần xã hội; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo hỗ trợ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn cán bộ đủ phẩm chất đạo đức, năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới, công tác bầu cử đảm bảo khách quan, minh bạch.

Kim Thành