Đại hội diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 3/8 - 4/8/2020 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố”.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố đã bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, cùng sự đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Các tổ chức Đảng thuộc Khối đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng công tác tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố Phạm Xuân Thanh cho biết: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối xác định mục tiêu, xây dựng Đảng bộ Khối và các tổ chức Đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong khối.

Lãnh đạo các đoàn thể chính trị trong khối phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và người lao động có nhận thức đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố...

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu. Ảnh: K Thành 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Khối Các cơ quan thành phố đã làm được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, chỉ rõ những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém để Đảng bộ Khối Các cơ quan thành phố ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Đảng bộ Khối phải lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố, các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương.

Các kế hoạch, chương trình hành động thiết thực, cụ thể; nhất là việc quán triệt việc xây dựng các chương trình hành động để chỉ đạo phải kịp thời, hiệu quả.

Đảng bộ phải tích cực đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong công chức viên chức.

Có các giải pháp cụ thể thiết thực, phát huy tính năng động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu.

Thường xuyên chăm lo, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức Đảng; tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình, chống tư tưởng nể nang, né tránh, giữ vững đoàn kết nội bộ.

Phát huy những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cao vào những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá; coi trọng kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, bổ khuyết chỉ đạo thực hiện kịp thời.

Các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành nghiêm quy chế bầu cử; chọn lựa những đại biểu tâm huyết có điều kiện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VI bảo đảm yêu cầu theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Thông tri số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu các đại biểu đi dự Đại hội XVI Đảng bộ thành phố là những cán bộ, đảng viên ưu tú của Đảng bộ, có đủ năng lực tham gia đầy đủ vào các nội dung công việc và tích cực góp phần vào thành công của Đại hội.

Kim Thành