“Á quân” trên nhiều lĩnh vực

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, kinh tế của Quảng Ninh liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân đạt 10,7%/năm. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Dịch vụ, du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; hạ tầng giao thông, đô thị được đầu tư tương đối đồng bộ; thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2020 dự kiến đạt trên 6.700 USD, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước.

Đặc biệt, Quảng Ninh là một trong những tỉnh đi đầu trong lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; là địa phương có xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên trong cả nước và cũng là nơi triển khai Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đầu tiên, có hiệu quả, được Chính phủ nhân rộng.

Trong những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phương thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ; nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được được Trung ương ghi nhận và nhiều tỉnh, thành tham khảo kinh nghiệm…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chỉ ra một số hạn chế mà Quảng Ninh cần khắc phục như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh; thương mại biên giới còn phụ thuộc nhiều vào chính sách biên mậu của nước láng giềng và yếu tố bên ngoài; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chưa có nhiều đột phá; khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch giữa các vùng miền còn lớn; buôn lậu, gian lận thương mại, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn phức tạp; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới…

Chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã nêu trong báo cáo chính trị.

Tuy nhiên cũng đề nghị, Quảng Ninh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn chiến lược; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội; chủ động liên kết, hợp tác phát triển có hiệu quả tốt hơn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và với các tỉnh, thành phố trong vùng.

Bên cạnh đó, sớm hoàn thành việc xây dựng quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Đặc biệt, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, gắn bó mật thiết, tận tụy phục vụ nhân dân. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu…

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Đại hội tập trung trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng và sáng suốt lựa chọn bầu được BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XV có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa, liên tục phát triển; gồm những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phải vừa có đức vừa có tài. Trong đó, đức là gốc, hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên, bổ sung cho nhau, tạo ra một tập thể thực sự đoàn kết, vững mạnh, thống nhất, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Trọng Tài