Tại phiên làm việc chiều nay, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trình bày Báo cáo Đề án Nhân sự bầu cử và danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI do Ban Chấp hành khóa XV đề cử. Đại hội tiến hành thảo luận tại các Tổ Đại biểu về Đề án nhân sự và thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI tại Tổ.

Sau thảo luận tại các Tổ Đại biểu, Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các Tổ Đại biểu về Đề án nhân sự và thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI tại tổ; tiếp tục thực hiện quy trình ứng cử, đề cử tại hội trường.

Đại hội đã biểu quyết, chốt danh sách bầu cử gồm 61 đồng chí; bầu Ban Kiểm phiếu gồm 18 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Cao, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI.

Cũng trong phiên họp chiều nay, Đại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố với 5 tham luận được trình bày.

Trong phiên họp chiều nay, Đại hội thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVI; Biểu quyết lưu nhiệm Ban Kiểm phiếu; tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Thành ủy khóa XVI.

Kết thúc ngày làm việc thứ hai (ngày 14/10/2020), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất tiến hành bầu Ban Thường vụ Thành ủy; bầu các chức danh Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kim Thành