Ngày 19/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương, khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm (2015 - 2019). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên gắn với kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đặc biệt, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhân rộng và lan tỏa các điển hình tiên tiến.

Về công tác xây dựng tổ chức Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, 5 năm qua, Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tập trung thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt.

Kết quả đánh giá, xếp loại bình quân 5 năm qua cho thấy, 92,38% Đảng bộ cấp trên cơ sở và 89,55% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 73,92% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 13,23% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về kết quả biểu dương, khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm liền (2015-2019), có 47 tổ chức cơ sở Đảng, 518 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; 9.151 đảng viên đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện và thành tích của các tập thể, cá nhân, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định biểu dương và tặng cờ thi đua cho 5 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy và 31 tổ chức cơ sở Đảng; tặng bằng khen cho 7 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, 16 tổ chức cơ sở Đảng, 90 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 130 đảng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm với tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và chiến sĩ Thủ đô. Hơn 4 năm qua, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Hà Nội đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Đặc biệt, thông qua triển khai các nội dung của Chỉ thị 05 và Kế hoạch số 18, TP đã chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương nhằm hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên gần dân, sát dân, giản dị và liêm khiết…

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18 của Thành ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định của Trung ương về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ quản lý.

Cùng với đó, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15 và Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc nổi cộm, phức tạp.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu mỗi cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, đảng viên cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò của Đại hội Đảng các cấp để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hải Hà