Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm nghệ thuật đa dạng về thể loại: Hội họa, đồ họa, điêu khắc, áp phích với nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, bột màu, màu nước… 

Triển lãm “Nhớ về Bác” cũng cho thấy tình cảm yêu mến vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc của các nghệ sĩ tạo hình thuộc nhiều thế hệ như: Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Văn Tỵ, Lê Lam... và các thế hệ sau như Nguyễn Thế Vinh, Hoàng Đạo Khánh, Trần Hữu Chất... 

Công chúng sẽ có cơ hội tiếp cận với những tác phẩm nghệ thuật giá trị như: “Chân dung Bác” của Trần Văn Cẩn, “Bác Hồ” của Lê Lam, “Hồ Chủ tịch” của Nguyễn Thế Vinh, “Chân dung Bác Hồ” của Song Hỷ, “Bác Hồ làm việc ở Việt Bắc” của Nguyễn Văn Tỵ, “Đêm nay Bác không ngủ” của Nguyễn Nghĩa Duyện, “Bác đi công tác” của Trần Đình Thọ, “Giải phóng quân thăm nhà Bác” của Văn Giáo…

Các tác phẩm được trưng bày, xâu chuỗi thành những câu chuyện kể về cuộc đời hoạt động của Bác cũng như tình cảm kính yêu của nhân dân cả nước dành cho vị Cha già dân tộc.

Một số bức tranh được trưng bày tại Triển lãm:

Thái Hải