Thành công trong hoạt động song phương

Tính đến nay, TTCP đã ký kết thoả thuận hợp tác với nhiều đối tác như: Bộ Giám sát Trung Quốc, TTCP Lào, Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia, Uỷ ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan, Cơ quan Thanh tra Philippines, Uỷ ban Chống tham nhũng Indonesia, Uỷ ban Chống tham nhũng Malaysia, Cơ quan Điều tra hành vi tham nhũng Singapore, Cơ quan Chống tham nhũng Brunei Darussalam, Cơ quan thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc, Uỷ ban Chống tham nhũng và quyền công dân Hàn Quốc, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, Cơ quan Giám sát Hành chính Ai Cập và Cục Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga…

Việc hợp tác nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tài liệu nghiên cứu về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN); tập huấn kỹ năng, đào tạo tăng cường năng lực cho cán bộ thanh tra; phối hợp trên các diễn đàn đa phương về thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN…

Riêng trong năm 2014, các hoạt động hợp tác song phương đã diễn ra sôi động, thiết thực và hiệu quả. Việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết và các thỏa thuận song phương với đối tác đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. TTCP đã thành công trong việc đàm phán, ký kết 2 thỏa thuận hợp tác mới với Cơ quan Chống tham nhũng Brunei Darussalam và Cục Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga để tăng cường học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm tốt trong công tác PCTN của quốc gia phát triển, là đối tác truyền thống của Việt Nam và quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các thỏa thuận hợp tác song phương, nhất là nội dung về thúc đẩy các hoạt động đào tạo tăng cường năng lực cán bộ, TTCP đã chủ động trao đổi, đàm phán và đi đến thống nhất về việc xây dựng và triển khai thực hiện 2 Chương trình đào tạo trung hạn tăng cường năng lực cho cán bộ ngành Thanh tra tại nước ngoài.

TTCP và Cơ quan Kiểm toán Hàn Quốc đã thống nhất triển khai Chương trình đào tạo trung hạn tăng cường năng lực cho cán bộ ngành Thanh tra Việt Nam giai đoạn 2014 - 2016, do Cơ quan HTQT Hàn Quốc (KOICA) tài trợ và điều phối; thống nhất triển khai với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Chương trình đào tạo trung hạn tăng cường năng lực cho cán bộ ngành Thanh tra Việt Nam giai đoạn 2014 - 2017 do Cơ quan HTQT Nhật Bản (JAICA) tài trợ.

Bên cạnh việc cử cán bộ tham gia khóa đào tạo tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Đức, trong khuôn khổ thoả thuận hợp tác với Bộ Quan hệ với Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia; Hiệp định Hợp tác về Văn hóa - Khoa học - Kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia, TTCP đã tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra cơ bản cho hơn 100 cán bộ thanh tra Campuchia.

Bên cạnh đó, TTCP đã tổ chức 7 đoàn công tác do lãnh đạo TTCP làm Trưởng đoàn đi thăm và trao đổi kinh nghiệm về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN với các cơ quan đối tác tại Nhật Bản, Liên Bang Nga, Brunei, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Lào, Campuchia; đón tiếp và làm việc với 8 đoàn đại biểu các cơ quan đối tác sang thăm và làm việc, tiếp thu có hiệu quả kinh nghiệm thực tiễn tốt trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN của cơ quan các nước như: Hàn Quốc, Campuchia, Lào, Nhật Bản, Philippines, Liên bang Nga; tổ chức cho đoàn cán bộ đi học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trong khuôn khổ Đề án 165 tại Cộng hòa Liên bang Đức…

Từ kết quả thực hiện các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, TTCP đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2014, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nước về công tác đối ngoại, xuất phát từ lợi ích chung của Việt Nam, trên cơ sở nhu cầu trao đổi, cung cấp thông tin tích cực cho thế giới về tiến bộ của Việt Nam trong công tác  thanh tra, giải quyết KN, TC và PCTN. Đồng thời, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn tốt và tranh thủ sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế để đào  tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Thanh tra.

Tiếp tục tăng cường hợp tác

Là trưởng đoàn cán bộ ngành Thanh tra tham gia khóa học tăng cường năng lực tại Hàn Quốc, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra  Đinh Văn Minh cho biết: Trong thời gian học tập tại Hàn Quốc, các thành viên đã thu nhận được nhiều thông tin bổ ích và những kinh nghiệm trong công tác thanh tra, trong đó có những vấn đề có thể tiếp tục nghiên cứu để vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra ở Việt Nam. Hoạt động của đoàn cũng đã góp phần vào việc tăng cường sự thân thiện, tình đoàn kết hữu nghị ngày càng gắn bó sâu sắc giữa hai cơ quan Thanh tra  nói riêng và sự hợp tác toàn diện đang trên đà phát triển ngày càng tốt đẹp giữa hai nước nói chung.

Năm 2015, TTCP tiếp tục chú trọng việc củng cố, tăng cường các quan hệ hợp tác đã được thiết lập từ trước, nhất là các đối tác truyền thống, nâng cao chất lượng thực hiện các thoả thuận hợp tác đã ký kết, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn tốt, kỹ năng chuyên môn tốt của các đối tác song phương để tuyên truyền, phổ biến trong ngành Thanh tra, tranh thủ sự hỗ trợ của nước ngoài để đào tạo tăng cường năng lực cho cán bộ ngành Thanh tra. Nghiên cứu mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác các nước có trình độ phát triển cao và các nước trong khu vực, các nước ASEAN để tăng cường chia sẻ thông tin, học tập và kinh  nghiệm.

Bên cạnh đó, TTCP tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 2 dự án đào tạo trung hạn tăng cường năng lực cho cán bộ của TTCP và ngành Thanh tra do Nhật Bản và Hàn Quốc tài trợ; tổ chức các khoá đào tạo về nghiệp vụ thanh tra cơ bản và nâng cao cho đối tác truyền thống như TTCP Lào và Thanh tra Campuchia, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

Ngoài ra, TTCP sẽ tăng cường bố trí thanh tra các bộ, ngành, địa phương tham gia vào các hoạt động đối ngoại của TTCP; khuyến khích, hỗ trợ, hướng dân và tạo điều kiện cho thanh tra các địa phương thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan cấp địa phương tương ứng của các cơ quan đối tác TTCP, nhất là hợp tác giữa các địa phương có chung đường biên giới, các tỉnh, thành phố kết nghĩa của Việt Nam với Lào, Campuchia và Trung Quốc.

Nghiên cứu, tìm kiếm khả năng hợp tác, đàm phán việc ký kết thoả thuận hợp tác song phương với một cơ quan có chức năng thanh tra, giải quyết khiếu nại hành chính hoặc PCTN của Cộng hoà Italia và Cơ quan Chống tham nhũng Myanmar … cũng sẽ là kế hoạch trong năm 2015 mà TTCP thực hiện.

Nguyễn Dung