Tại triển lãm, hơn 700 tư liệu tiêu biểu được lựa chọn trưng bày giới thiệu khái quát nhưng toàn diện cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian triển lãm thiết kế khoa học, trang trọng, đẹp mắt và tập trung làm nổi bật 4 nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp; Di chúc của Hồ Chí Minh: Nội dung, ý nghĩa và giá trị lịch sử; Thành tựu sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hơn 700 tư liệu tiêu biểu được lựa chọn trưng bày, Triển lãm giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy Người đã ra đi nhưng di sản Người để lại cho đời là một “Thời đại Hồ Chí Minh” với tinh thần độc lập, tự cường và Bản Di chúc trường tồn cùng lịch sử luôn là nguồn cảm hứng để toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục thực tốt Di chúc của Người, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh.

Thái Hải