Dân tộc Bru - Vân Kiều gồm các tộc người: Vân Kiều, Khùa, Ma Coong, Trì. Còn dân tộc Chứt gồm các tộc người: Sách, Rục, A Rem, Mã Liềng, Mày. Thực hiện lời Bác Hồ dạy, thời gian qua, đồng bào các DTTS ở Quảng Bình luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế.

5 năm qua, bên cạnh sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đồng bào DTTS Quảng Bình đã từng bước vươn lên xóa đói, giảm nghèo, hòa nhập vào sự phát triển chung của tỉnh. Đến nay, vùng đồng bào DTTS ở tỉnh Quảng Bình có hơn 750 hộ làm ăn khá, giỏi (tăng 10% so với năm 2014)...

Để biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc mà đồng bào DTTS Quảng Bình đạt được trong 5 năm qua, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Duy Hưng