Trong 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được Đảng bộ Vinataba và các cơ sở Đảng trực thuộc triển khai một cách nghiêm túc, chủ động, vận dụng sáng tạo và thực hiện một cách linh hoạt các nội dung của Chỉ thị phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Đảng bộ Vinataba và các cơ sở Đảng trực thuộc đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”; tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo.

Trong 3 năm qua đã phát động, triển khai 7 phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Riêng phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị làm lợi cao, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, thay thế sử dụng hàng nhập khẩu… Tổng số sáng kiến và giá trị làm lợi toàn tổng công ty từ 2016 - 2018 là 489 sáng kiến, giá trị làm lợi 43,2 tỷ đồng.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vinataba đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực tham nhũng.

Nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Vinataba đã tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Theo đó, có 181 thí sinh đến từ 21 Chi bộ và Đảng bộ trực thuộc đã thể hiện xuất sắc nhất các nội dung thi của đơn vị mình.

Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 15 giải khuyến khích; 1 giải cho đội có phần bình phim hay nhất và 1 giải cho đội có phần thi năng khiếu ấn tượng nhất.

TT