Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh; xây dựng huyện Na Hang phát triển bền vững”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những kết quả quan trọng.

Hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra sôi nổi, rộng khắp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và hệ thống chính trị được coi trọng; đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được tăng cường; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 754 đảng viên mới, nâng tổng số lên 4.240 đảng viên toàn Đảng bộ.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá gồm: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, giá trị gia tăng cao; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.

Sau nội dung Báo cáo Chính trị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, ông Chẩu Văn Lâm cho hay, việc lựa chọn Đảng bộ huyện Na Hang để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa là sự ghi nhận những kết quả, nỗ lực, cố gắng, vừa là sự kỳ vọng khởi đầu cho một giai đoạn mới để Na Hang phát triển nhanh, bền vững hơn. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ rút ra được những kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội các Đảng bộ cấp trên cơ sở.

“Với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng huyện Na Hang ngày càng phát triển nhanh, bền vững” - ông Lâm nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy Na Hang khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Hoàng Anh Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Na Hang khóa XXI tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy Na Hang khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 2 Phó Bí thư Huyện ủy gồm các đồng chí Hoàng Quang Tuyên và Tô Viết Hiệp; bầu 6 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đại hội đã bầu 24 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Nam Dũng