Chiều ngày 26/7, Quốc hội đã nghe tờ trình, thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Trình bày tờ trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có 27 thành viên.

Cụ thể gồm: Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó Thủ tướng (trong đó có 1 Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) và 21 bộ trưởng, trưởng ngành.

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã xem xét, quyết định về một số thành viên Chính phủ, trong đó không bố trí 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao theo phương án nhân sự của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Thủ tướng trình Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ vẫn 27 thành viên, giảm 1 Phó Thủ tướng so với hiện tại.

Theo đó, cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ khóa mới gồm: Thủ tướng; 4 Phó Thủ tướng và 22 bộ trưởng, trưởng ngành.

4 Phó Thủ tướng Chính phủ, dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực sau: Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kinh tế ngành; khoa giáo - văn xã.

18 bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

leftcenterrightdel
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Đ.X 

Ý kiến chung của cơ quan thẩm tra - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội là tán thành với tờ trình của Thủ tướng Chính phủ.

“Các thành viên Ủy ban Pháp luật cho rằng với cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ như vậy bảo đảm phù hợp với nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ vừa được Quốc hội thông qua, kế thừa, phát huy ưu điểm và những kết quả tích cực đã đạt được của cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khóa XIV, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn tổ chức, hoạt động của Chính phủ cũng như yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn tới”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo trước Quốc hội.

Bên cạnh đó, có ý kiến trong cơ quan thẩm tra đề nghị vẫn nên bố trí cơ cấu số lượng 5 Phó Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm tính ổn định trong chỉ đạo, điều hành, nhất là trong bối cảnh thực hiện “mục tiêu kép” như hiện nay.

Hương Giang