Phát biểu khai mạc sáng 7/12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Kỳ họp sẽ nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, tập trung thảo luận, phân tích bối cảnh, đặc điểm tình hình của năm 2022, những kết quả tích cực, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc phải tháo gỡ, những thách thức phải vượt qua; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và những bài học có giá trị thực tiễn; cùng với đó nhận diện, dự báo tốt tình hình trong thời gian tới để xem xét, quyết định sát - đúng các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cơ bản và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công năm 2023...

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận; tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn.

Kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn với 2 nội dung gồm: Công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả do thiên tai, đặc biệt là ảnh hưởng của lũ, lụt; công tác quản lý, vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong mùa mưa lũ.

Việc bố trí nguồn vốn đối ứng của tỉnh thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo cơ cấu quy định của từng chương trình, dự án, chính sách nhằm phát huy mọi nguồn lực để đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh và bền vững.

Ngay trong phiên khai mạc, đại diện 2 đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả giám sát về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn và về việc thực hiện các nghị quyết của của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2021.

Năm 2023, UBND tỉnh đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9-10%, thu ngân sách 15.857 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 56-57 triệu đồng; có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông mới kiểu mẫu và 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới...

Để đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu trên, tỉnh đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình hành động, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với rà soát, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Xuân Thống