Từ ngày 14 đến ngày 16/6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ tư. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, sau khi xem xét kết quả thực hiện kết luận tại kỳ họp thứ hai của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã nghiêm túc thực hiện kết luận; khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm; kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra về công tác cán bộ tại tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc bổ nhiệm một số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cũng tại kỳ họp thứ tư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Hương Giang