Sáng 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thông qua nghị quyết thành lập 2 phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, phường An Bình A được thành lập trên cơ sở toàn bộ 27,03 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.379 người của xã An Bình A.

Phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự được thành lập trên cơ sở toàn bộ 19,08 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.352 người của xã An Bình B.

Còn thành phố Hồng Ngự được thành lập trên cơ sở toàn bộ 121,84 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 100.610 người của thị xã Hồng Ngự.

Sau khi thành lập, thành phố Hồng Ngự có 7 đơn vị hành chính cấp xã và tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện.

Nghị quyết cũng quyết định thành lập TAND thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở kế thừa TAND thị xã Hồng Ngự.

Còn Viện KSND thành phố Hồng Ngự được thành lập trên cơ sở kế thừa Viện KSND thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

leftcenterrightdel
Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập 2 phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: N.T

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thị xã Hồng Ngự là địa danh có vai trò trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật - văn hóa, hành lang kinh tế biên giới của tỉnh Đồng Tháp.

Những năm qua, nền kinh tế của thị xã có mức tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, phúc lợi xã hội được chú trọng, tốc độ đô thị hóa nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại, thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội cho thị xã nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung.

“Việc thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050”, ông Tân nói.

Nghị quyết thành lập 2 phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2020.

“Chính phủ, HĐND, UBND, tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn”, Nghị quyết nêu rõ.

Hương Giang