Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Cập nhật: 25/03/2020 22:39

(Thanh tra) - Tại Quyết định 418/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Cao Huy, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ./.