Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái được bầu làm Ủy viên UBND TP Hà Nội

Cập nhật: 05/12/2018 13:02

(Thanh tra) - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Kỳ được bầu làm Ủy viên UBND TP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái được bầu làm Ủy viên UBND TP Hà Nội
Đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút biểu quyết

Sáng ngày 5/12, các đại biểu tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Kỳ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, 97/97 đại biểu HĐND TP có mặt tán thành bầu Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Kỳ làm Ủy viên UBND TP Hà Nội.

Trước khi bầu bổ sung Ủy viên UBND TP với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái và Giám đốc Sở Nguyễn Ngọc Kỳ, HĐND TP Hà Nội đã đồng ý miễn nhiệm Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô do nhận nhiệm vụ mới với tỷ lệ tán thành 100%.

Thủ tướng và Bộ Quốc phòng đã có quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ủy viên UBND TP về nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 4.

HĐND TP Hà Nội cũng miễn nhiệm Ủy viên UBND TP với bà Phan Lan Tú, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do đã nghỉ hưu.

H.Giang