Chiều ngày 19/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Công tác đại biểu.  

Đề xuất kéo dài tuổi hưu với trường hợp đặc biệt ứng cử đại biểu Quốc hội

Ban Công tác đại biểu là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có trách nhiệm giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại buổi làm việc, Ban Công tác đại biểu đề nghị, nên cân nhắc giao cho một cơ quan làm đầu mối tham mưu cho Đảng Đoàn Quốc hội, Thường vụ Quốc hội về tổ chức bộ máy và nhân sự của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh để rõ trách nhiệm; nghiên cứu cải tiến một bước chế độ quản lý nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách và hồ sơ nhân sự đại biểu Quốc hội nói chung.

Để tạo nguồn nhân sự có chất lượng, không bị động, tránh hụt hẫng nguồn cán bộ kế cận, theo đề nghị của Ban Công tác đại biểu, khi xây dựng phương án nhân sự và tiến hành quy trình giới thiệu ứng cử đối với các chức danh đại biểu Quốc hội, cần có chính sách thu hút được một tỷ lệ nhất định những chuyên gia giỏi, có uy tín, có bản lĩnh chính trị vững vàng về làm đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Đặc biệt, nên có chính sách kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với một số trường hợp đặc biệt nếu được giới thiệu ứng cử.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng bày tỏ mong muốn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương ban hành một Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 575 quy định quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ của Ban đã bộc lộ những hạn chế sau hơn 12 năm triển khai, giúp Ban khắc phục được những tồn tại để thực hiện hiệu quả hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo Ban Công tác đại biểu phù hợp với phương án nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV ở Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nghiên cứu bố trí đại biểu Quốc hội còn tuổi công tác không tái cử

Sau khi nghe các đề xuất, kiến nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá rất cao hoạt động của Ban Công tác đại biểu thời gian qua.

Về nhiệm vụ trước mắt, theo ông Huệ, Ban cần tập trung cao độ cho việc chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử, sớm tổng hợp kết quả hội nghị hiệp thương lần 3 tại các địa phương để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Sau cuộc bầu cử, chuẩn bị việc trình Quốc hội xem xét, công nhận tư cách đại biểu của người trúng cử đại biểu Quốc hội; công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, cũng như tập huấn đại biểu Quốc hội trúng cử lần đầu để có thể bắt nhịp được ngay với hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền, Đảng đoàn Quốc hội về việc bố trí các trường hợp đại biểu Quốc hội Khóa XIV không tái cử nhưng vẫn còn tuổi công tác; tham mưu đề xuất để bố trí các đại biểu Quốc hội vào các chức danh hoạt động chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

“Đây đều là các nhiệm vụ quan trọng và phải tập trung cao độ”, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh. 

Với đề xuất của Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ quan điểm tán thành. Theo ông, sớm xây dựng dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết số 575 để đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có thể ban hành, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế và các quy định mới của Luật Tổ chức Quốc hội.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng làm việc với các thành viên Thường trực Uỷ ban Tư pháp.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, Ủy ban Tư pháp khóa XIV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời, mong muốn Ủy ban tiếp tục phát huy tinh thần này trong thời gian tới.

Theo ông Vương Đình Huệ, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó được đo lường bằng chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Ủy ban.

Ông đề nghị, Ủy ban Tư pháp nghiên cứu, xây dựng một đề án về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban, phù hợp với tính chất đặc thù trong lĩnh vực hoạt động.  Đồng thời, sẵn sàng tâm thế cho việc tham gia cùng với Đảng Đoàn Quốc hội xây dựng dự thảo nghị quyết để trình Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Uỷ ban Tư pháp cũng cần tiếp tục nghiên cứu, làm đầu mối để giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đảng Đoàn Quốc hội tăng cường phối hợp, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp. 

Hương Giang