Sáng ngày 16/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021.

Dự kiến, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đồng chủ trì hội nghị.

Song cũng trong sáng nay, Thường trực Chính phủ họp với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công nên Chính phủ cử Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thay mặt Chính phủ tham dự hội nghị.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khoá XV (tháng 10/2021) cho ý kiến lần đầu. Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng dự án luật này.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vũ Thuận báo cáo tiến độ xây dựng luật.

Theo ông Thuận, Bộ Nội vụ đã nghiêm túc xây dựng Dự án Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) theo đúng trình tự thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

“Dự án luật đã được Bộ Nội vụ xây dựng và đã gửi sang Bộ Tư pháp thẩm định. Hiện Bộ Nội vụ đang khẩn trương nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp”, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ báo cáo.

Ông Thuận cũng nhấn mạnh, Bộ Nội vụ đang phối hợp Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo luật để đến tháng 4/2021 trình Chính phủ cho ý kiến và để tháng 10/2021, Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ vắng mặt nên ngay sau phát biểu của ông Thuận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói “thực sự tôi rất tiếc và buồn. Đây là hội nghị giữa Chính phủ và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội triển khai nghị quyết của Quốc hội. Thông báo, lịch trình đã gửi từ trước”.

Theo ông Lưu, hôm nay Chính phủ đang có hội nghị trực tuyến rất quan trọng về giải ngân vốn đầu tư công nên Thủ tướng đề nghị cử Bộ trưởng Lê Thành Long thay mặt Chính phủ tham dự hội nghị.

“Về phía lãnh đạo các bộ, có thể có một số Bộ trưởng dự cuộc họp đó, nhưng Thứ trưởng rất nhiều, sao lại vắng? Nhất là, Bộ Nội vụ là cơ quan gác cổng của Chính phủ về vấn đề tổ chức, bộ máy, cải cách hành chính.

Đồng chí nói Bộ Nội vụ thực hiện rất nghiêm túc quy định của luật nhưng đến bây giờ quy trình thủ tục thế này, ngay thẩm quyền cũng không bảo đảm. Tôi đề nghị đồng chí về  báo cáo đồng chí Lê Vĩnh Tân ý kiến của Thường vụ Quốc hội và tôi đại diện cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê bình”.

Hương Giang