Phát huy vai trò đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Cập nhật: 07/05/2019 19:11

(Thanh tra)- Ngày 7/5, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Công tác Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã có buổi làm việc với TP Hồ Chí Minh và một số địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phát huy vai trò đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TL

Báo cáo về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm cụ thể hóa Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cho thấy, kinh tế TP duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hợp lý, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức.

Giai đoạn 2011 - 2016, GRDP của TP Hồ Chí Minh ước tăng bình quân 7,83%/năm; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 8,36%, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2018 đạt 6.065 USD, cao gấp 2,34 lần so với cả nước; ước đến năm 2020 đạt 7.500 USD cao gấp 1,8 lần so với năm 2011 và gấp 1,35 lần so với năm 2016; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong GRDP và tăng dần qua các năm.

Về phát huy vai trò đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong giai đoạn vừa qua, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, cùng sự nỗ lực phấn đấu của các tỉnh, thành và sự tham gia tích cực của Ban Chỉ đạo Điều phối phát triển của vùng kinh tế trọng điểm, cơ cấu kinh tế các tỉnh, thành trong vùng đã có bước chuyển dịch nhanh và đúng hướng.

Hiệu quả sản xuất được nâng cao về chất và lượng, đã tổ chức huy động được các nguồn lực đầu tư, đặc biệt nội lực liên kết vùng; môi trường đầu tư được cải thiện đáng kể, nhiều dự án phát triển sản xuất kinh doanh hấp dẫn, thu hút được các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia…

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TL

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Vai trò của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ rất quan trọng, là đầu kéo quan trọng của nền kinh tế của cả nước.

Vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ đóng góp một tỷ lệ rất lớn về tăng trưởng; với dân số trên 20 triệu người, chiếm hơn 20%, trong đó hơn 11 triệu lao động, năng suất lao động của vùng gấp 1,8 lần bình quân cả nước; GDP gấp 1,75 lần bình quân cả nước và chiếm một tỷ lệ rất cao trong tổng GDP cả nước; nông nghiệp chỉ còn 6%; số lượng doanh nghiệp chiếm tỷ lệ cao của cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương trong Vùng kinh tế Đông Nam Bộ đánh giá thực trạng về kinh tế - xã hội; đồng thời kiến nghị, đề xuất phương hướng nhiệm vụ 5 - 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Các địa phương cần làm rõ những nét nổi bật về kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong 5 năm qua. Đặc biệt là cách vận dụng sáng tạo mô hình mới, những thành công, hiệu quả, vướng mắc, những nút thắt, vấn đề trọng tâm cần giải quyết hiện nay đối với khu vực, nhằm đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong thời gian tới.

Đối với TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ việc phát huy vai trò của trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, trong đó đề cập thực trạng phát triển, quản lý đô thị, liên kết vùng cũng như định hướng, giải pháp trong thời gian tới.

Thiên Lý