Hôm nay (26/2), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Hướng dẫn Quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Dũng đã thông báo về quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử ĐBQH của các cơ quan Trung ương; theo đó, việc giới thiệu người của các tổ chức, cơ quan, đơn vị ở Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV được thực hiện theo 3 bước.

Thứ nhất là tiến hành họp ban lãnh đạo để dự kiến người giới thiệu ứng cử ĐBQH; thứ hai là tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH; thứ ba là tiến hành hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐBQH.

Căn cứ vào kết quả của hội nghị ban lãnh đạo mở rộng thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người được lựa chọn, giới thiệu ứng cử ĐBQH làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Điều 35 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu Hội đồng nhân dân và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Đối với những nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri, nhưng phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 2/3 tổng số cử tri được triệu tập. Nơi có 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại diện cử tri và phải đảm bảo ít nhất là 70 cử tri tham dự hội nghị, người ứng cử ĐBQH được mời tham dự hội nghị, ông Nguyễn Hữu Dũng lưu ý thêm.

Ông Nguyễn Hữu Dũng đặc biệt lưu ý, với trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH không đạt tín nhiệm trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác thì Ban lãnh đạo đơn vị đó tổ chức giới thiệu người khác.

Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng Bầu cử Quốc gia tại địa chỉ: Nhà Quốc hội, số 1, đường Độc Lập, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chậm nhất là ngày 14/3 để đưa vào danh sách hiệp thương.

Các ý kiến khác tại hội nghị xoay quanh những về những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức hội nghị giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử ĐBQH Khóa XV nhằm làm rõ các bước trong quy trình đã đề ra.

Qua ý kiến của đại biểu, ông Hầu A Lềnh cho biết, hiện đã có Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH. Trong đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương là 207 người; các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương là 293 người.

Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành văn bản thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ người để giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Các cơ quan Đảng được giới thiệu 10 đại biểu; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước 3 đại biểu; các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội là 133 đại biểu; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ là 15 đại biểu; lực lượng vũ trang: Quân đội là 12 đại biểu, Bộ Công an là 2 đại biểu; Tòa án nhân dân Tối cao 1 đại biểu; Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao 1 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước 1 đại biểu; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là 29 đại biểu.

“Với số lượng ĐBQH khóa XV được phân bổ tới các cơ quan Trung ương, hội nghị nhằm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương các bước tiến hành giới thiệu người của cơ quan, đơn vị mình tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thủ tục giới thiệu quy định tại Hướng dẫn số 53 ngày 24/2/202”, ông Hầu A Lềnh nói.

Thanh Thanh