Năm 2020, là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm (2015 - 2020). Tuy nhiên, TP đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là đại dịch Covid và mưa lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, đời sống của người dân cũng như công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp của địa phương. Trong bối cảnh đó, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương; sự chung tay đồng lòng của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp; Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ đã phát huy truyền thống đoàn kết, từng bước tháo dỡ các khó khăn, thách thức, sớm ổn định được tình hình và đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực.

Về kinh tế TP năm 2020, đạt mức tăng trưởng thấp so với kế hoạch. Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) ước đạt 101.233 tỷ đồng, giảm 9,77% so với năm 2019, GRDP bình quân đầu người đạt 87,16 triệu đồng, giảm 10,2%. Trong đó, khu vực du lịch là bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do đại dịch Covid-19…

leftcenterrightdel
 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể TP tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả nhằm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong năm 2021, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể TP sớm rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy; điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động của cấp ủy quận, phường phù hợp với mô hình chính quyền địa phương.

Hoàn thiện quy chế, quy định về công tác cán bộ; chuẩn bị tốt để tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai quán triệt, học tập và tuyên truyền nghị quyết Đại hội trong cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời các bức xúc trong nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát việc, sát địa bàn, không hành chính hóa; chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là trong điều kiện triển khai tổ chức chính quyền đô thị và đối với các dự án được người dân quan tâm.

Về công tác phòng, chống Covd-19, Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc Công điện số 1699/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 106-CV/TU của Thường trực Thành ủy, trong đó, khẩn trương hoàn thiện quy trình, phương án phòng, chống Covid-19.

Đồng thời thực hiện đầy đủ, quyết liệt hơn các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát những nơi có nguy cơ dễ xảy ra lây nhiễm và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở cách ly; các bệnh viện chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch chặt chẽ, không để lây lan dịch.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị

Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và đề xuất chọn chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” cho năm 2021, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, trong năm 2021, TP tiếp tục rà soát, điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất phục vụ thu hút các nhà đầu tư có uy tín, năng lực thật sự trong lĩnh vực sản xuất, lắp đặt sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao, thu hút mạnh các tập đoàn kinh tế lớn.

Đồng thời, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các ngành chức năng theo dõi chặt chẽ, tích cực tham mưu đề xuất việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, mạnh mẽ, nhờ đó đã góp phần giảm thấp nhất thiệt hại, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh; ổn định tình hình, tạo cơ sở quan trọng để khôi phục và đạt được một số kết quả về phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyên Phê